Gregorián és népénekes mise Szent István tiszteletére, Halmos Béla emlékére

Nemzeti ereklyénk, a Szent Jobb megtalálásának ünnepnapján, a Hagyományok Háza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szervezésében. A Hagyományok Háza - együttműködve a Liszt Ferenc Zeneakadémia Népzene és Egyházzene Tanszékeivel és a budapesti Szent István-bazilika gregorián énekes iskolájával - a maga nemében egyedülálló ünnepélyes misét szervez 2017. május 30-án 18.00 órai kezdettel, a Szent István-bazilikában.

 

A mise keretében kétféle évszázados egyházzenei hagyomány, a gregorián és az egyházi népének egymást kiegészítve hangzik fel. A szentmisét Szent István tiszteletére és Halmos Béla emlékére ajánlják fel.

 

Nagy zenetudósaink, Dobszay László, Rajeczky Benjámin és Szendrei Janka közös érdeme, hogy a folklórgyűjtések során lejegyzett egyházi népénekek színe-javát a magyar gregoriánnal együtt a magyar katolikus liturgia szolgálatába állították az Éneklő Egyház énekeskönyv összeállítása révén. A Szent István-mise tételeit ebből és a Medgyesy Norbert - Vakler Anna szerkesztésében Énekek Szent István királyról címmel megjelent gyűjteményből állították össze.

 

Ez az ünnepélyes mise két nagyon értékes magyarországi zenei mozgalom ünnepe.

Az UNESCO jó gyakorlatok listájára is fölkerült táncházmozgalom széles körben, szórakoztató formában népszerűsíti és tanítja a népi kultúrát és ezen belül a népzenét, népdalokat, egyházi népénekeket is. A mozgalom nagy érdeme és életerejének bizonyítéka, hogy fennállásának több mint 40 éve alatt sikerült a népzeneoktatás intézményi hálózatát is megteremtenie az alapfoktól a felsőfokig.

 

Kevesen tudják, hogy a Dobszay László és Szendrei Janka által 1969-ben alapított, világszerte nagy hírnévnek örvendő Schola Hungarica gregorián kórus is egy (csendes) mozgalom kiindulópontja lett. 1984-től a Dobszay László kezdeményezésére kísérleti jelleggel beindított Budapesti Énekes Iskola sikeres példája nyomán az ezredfordulót követően sorra alakultak az énekes iskolák, ahol gyermekek százai a Kodály-módszer és a középkori Schola Cantorum hagyomány ötvözésével, órarendbe építve sajátítják el a katedrális kóruséneklés alapjait. Az egyházzenei képzés megszervezését az alapfoktól a felsőfokig sikerült megszervezniük a Schola Hungaricában kinevelődött jeles szakembereknek. Mára a budapesti énekes iskolák tanulói a hagyományos évnyitó és évzáró liturgiájukon több mint félezren énekelnek együtt!

 

Így lesz ez május 30-án is, a 16.00 órától, a Szent István-bazilikában megtartott Szent István Vesperás és Te Deum alkalmával is. Az ezt követő ünnepélyes mise különlegessége és egyben katolikus misszió, hogy minden résztvevő (a más felekezethez tartozók és a nem hívők is) követheti a liturgiát, és bekapcsolódhat a közös éneklésbe az ajándékba kapott énekes füzet segítségével.

 

A szentmisét Halmos Béla emlékére ajánlják fel, aki nemcsak a táncházmozgalom egyik „atyja", hanem a Hagyományok Házában működő Táncház Archívum alapító vezetőjeként már az 1990-es évek elején kezdeményezte a Szent István tiszteletére bemutatandó gregorián tételeket és az archív felvételek szerint énekelt egyházi népénekeket tartalmazó „folkmise" megszervezését.

 

A mise énekes-zenés szolgálatát ellátják:

  • a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene és Népzene Tanszékének oktatói

  és hallgatói (ének, tekerő, duda) Dobszay Ágnes, Richter Pál és Vakler Anna vezetésével,

  • a Szent István Énekes Iskola 40 tagú gyermekkórusa Czifra Orsolya vezetésével,
  • valamint a Magyar tekerőzenekar és Cserta Balázs tárogatós.

Az esemény minden résztvevőjét közös éneklésre hívjuk a helyben kiosztott, emlékbe hazavihető, teljes miseanyagot tartalmazó füzetek segítségével.

 

A misét dr. Snell György Esztergom-Budapesti segédpüspök, a Szent Jobb Őre celebrálja,

orgonán kísér Richter Pál, a Liszt Ferenc Zeneakadémia Népzene Tanszékének vezetője.

 

Fővédnök dr. Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanár, a Szent István Tudományos Akadémia főtitkára.

 

2017. május 30. 18:00

Szent István-bazilika

 

http://lfze.hu

http://www.hagyomanyokhaza.hu

 

Lantai József