TÁRS PROJEKT - Tudással és Szívvel

A Magyar Kormány elkötelezett a szociális intézményi férőhely kiváltás mellett. Célja - az ENSZ emberjogi szemléletével összhangban - az, hogy Magyarországon 2036-ig minden 50 férőhelynél nagyobb létszámú intézmény megszűnjön, és a jelenleg nagy intézményben élő fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybeteg emberek Támogatott Lakhatásba költözzenek.

Az új típusú, Támogatott Lakhatási ellátás kialakításával kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az önálló életvitelhez szükséges képességekre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer jön létre. A kiváltási folyamat szakmai-módszertani támogatását a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK) biztosítja a TÁRS Projektjén keresztül.

A TÁRS Projekt feladata - széles körű tevékenységrendszerén keresztül - a szociális intézményi férőhely­kiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítása annak érdekében, hogy a kiváltás, a szolgáltató­rendszer átalakítása biztonságosan, a jelenleg intézményben élők szükségleteire alapozva, fenntartható és minőségi szolgáltatások biztosításával valósuljon meg. A TÁRS Projekt a kiváltási folyamat szereplői és társadalmi környezete számára már a tervezési időszaktól kezdődően szakmai támogató környezetet biztosít többek között módszertani anyagok fejlesztése, felkészítések, képzések, tanácsadások biztosítása, személyes folyamatkísérés, kutatási tevékenység által. A projekt egyik kiemelt célkitűzése egy olyan országos hálózat kialakítása, felállítása és működtetése, mely a kiváltási folyamatban szerepet vállaló intézményi szakemberek számára biztosítja az információáramlást, tudásátadást, partnerségeket generál, erősíti és támogatja az emberjogi szemlélet megerősödését.

  A Project EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „TÁRS PROJEKT - Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása" cimet viseli.