A "Nagy Darwin vita" - Budapesten

Charles DarwinCharles Darwin2009. November 24-én lesz 150 éve, hogy megjelent Charles Darwin „A fajok eredete" című könyve. Egyúttal idén volt a szerző születésének 200. évfordulója is. A kettős jubileum világszerte felélénkítette az evolúcióelmélettel kapcsolatos vitákat.

Világszerte változó a két nézőpont támogatottsága. Több mint 700, doktori fokozattal rendelkező tudós írta már alá a darwinizmus felülvizsgálatára vonatkozó nemzetközi indítványt, közülük több mint százan a biológia valamely szakterületén dolgoznak (a listát lásd: http://www.dissentfromdarwin.org)/.

Az Egyesült Államokban az intelligens tervezettség mellett szóló érvek hatására tovább csökkent a darwini megközelítés népszerűsége, és rendszeresen kerül sor nyilvános vitákra az álláspontok képviselői között. A legfrissebb amerikai közvélemény-kutatás adatai szerint ott már a társadalom 52%-a támogatja a tervezettség gondolatát, 33% az irányítatlan evolúció álláspontját, 15% pedig határozatlan, vagy tartózkodik.

A Science című folyóirat nemzetközi felmérése szerint Magyarországon valamivel több, mint 60% az evolúcióelmélet társadalmi támogatottsága.

A Nagy Darwin-vita: elfogadja-e kihívást az evolucionista professzor? Az intelligens tervezettség képviselői nyílt párbeszédre invitálják Kampis Györgyöt az élővilág eredetéről.

Egy alternatív tudományos megközelítés, az „intelligens tervezettség" érvrendszere szerint az elmúlt évtizedek biokémiai felfedezései, valamint a DNS-ben rejlő, szervezett információ alapjaiban kérdőjelezik meg az angol tudós 150 éve írásba foglalt feltételezéseit az élővilág spontán kifejlődéséről.

Magyarországon ezt a nézetet az Értelmes Tervezettség Mozgalom (Értem) egyesülete népszerűsíti, míg a darwini elmélet legaktívabb hazai védelmezője Kampis György tudományfilozófus, aki legutóbb magyarra fordította Darwin művét.   Kampis György korábban részt vett néhány kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekvő műsorban, mindkét álláspont résztvevőinek jelenlétében. Idei egyoldalú előadásai és médiaszereplései alkalmával azonban csupán felszínesen beszélt az evolúcióelméletet ért jogos szakmai bírálatokról, valamint említést sem tett több, az intelligens tervezettség mellett felhozható erőteljes tudományos érvről.

A Magyar Tudomány című folyóiratban a tudományfilozófus úgy nyilatkozott a témát illetően, hogy „jó értelemben vett felvilágosításra" van szükség, és hogy „a megfelelően bemutatott alternatívák közti racionális választás elősegíthető". Nyilvánvalónak látszik azonban, hogy saját elfogult megnyilatkozásai nem tekinthetőek jó értelemben vett felvilágosításnak, és nem segítik elő a racionális választást. Az is elképzelhető, hogy Kampis Györgyöt saját, bevallott világnézeti előítéletei akadályozzák a másik álláspont korrekt bemutatásában.

Az Értem Egyesület vezetősége szerint nem valósulhat meg a tényszerű és többoldalú tájékoztatás társadalmi alapelve, ha az intelligens tervezettség felfogását kirekesztő módon, csupán ellenzői által eltorzítva mutatják be.

Az egyesület vezetősége ezért levélben kérte fel az evolúcióelméletet támogató tudóst, hogy tisztességes módon - a nyilvánosság és a másik oldal képviselőjének jelenlétében -vállalkozzon a közeljövőben a témával kapcsolatos kijelentéseinek megtárgyalására. A moderált vitára egy számára is megfelelő helyen és időpontban kerülhet sor. Ha Kampis György elfogadja a kihívást, akkor vitapartnere Tasi István, az Értem Egyesület elnökségi tagja lesz, aki az elmúlt években több könyvet is jelentetett meg e témában.

Kampis György életrajza: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kampis_György Tasi István életrajza: www.ertem.hu/TI

www.ertem.hu