"Soli deo gloria"

 

Megjelent az Isten és az abszolút normára való hivatkozás a törvényhozásban. Legalábbis a Trianon emléknapról szóló törvény a terv szerint segítségül híja Istent a magasztos célok megvalósulásához. No meg a kormány eskütétele is a hagyományos"Isten engem úgy segéljen!" formulával zárult. Ez jelzi: nem az első és egyedüli eset.

Az invocatio Dei, azaz Isten segítségül hívása nem ismeretlen a modern törvénykezésben. Az európai államok közül Lengyelország az, ami használja. Mondjuk az adótörvény nem eképpen kezdődik, de az olyan törvényekben, ahol megemlékeznek valamiről, vagy valamilyen abszolút erkölcsi ormához kell igazodni, ott bizony használják.

A szoclib sajtó rögtön gúnyolódni kezdett nálunk, amikor ez kiderült: Kezdődik az Istentől való köztársaság Istentől való elnökének Istentől való kormányzása. Nos azok akik ezt leirják, hogy stílusosan mondjuk:"nem tudják mit cselekednek".

Ha pici ismernék a jogtörténetet, láthatták volna, hogy nem véletlenül volt például apostoli királya Magyarországnak, nem véletlenül Szent az a korona, ami Magyarország jelképe. Annak ellenére, hogy az SZDSZ egyik prominense azt sapkaként titulálta. Nem véletlen volt, amikor a Magyar Szent Koronát tudatosan megszentségtelenítve „háttal" azaz fordított állásban vitték a Parlamentbe.

Egy nemzet történetében vannak kötődések. Ilyen a vallási kötődés, ami a legnagyobb. Ha egy nemzet kereszténynek (Magyarország ilyen), protestáns (Anglia), vagy éppen ortodox (Oroszország), muzulmán(Szaud Arábia), zsidó (Izrael),  akkor ennek az identításának nyilvánvalóan helyet ad legfontosabb szövegei között. Ez van Magyarországon is, ahol a szekularizáció, az amerikából eredeztetet állam „elistentelenítése" divat lett. A korábbi kormánykoalíció divatja, aki meg a még korábbiakét folytatja. Ha az egészet visszavezetjük, akkor eljutunk a Magyar Kommunista Párt hatalom átvételéig.

Ez egyben sajnos hordozott egy másik nagyon komoly problémát. Ahogy egy teológus fogalmazott: „Istent elvették, de nem adtak helyette másik Istent. Nem adtak helyette igazodási alapot. Nem adtak saját normát. Csak az éppen pillanatnyilag pillanatról pillanatra változó központi normát. Ez pedig nem abszolutum. Nem erkölcs."

Nem is lett az. Nemcsak az MKP/MSZMP/MSZP tagjai váltak jórész erkölcs nélkülivé. Hanem az egész ország is. Ahol semmi sem volt szent, ahol nem volt erkölcs. Csak a hatékonyság. Jellemző Bajnai Gordon, amikor az egyik interjúban megkérdezték, mit sajnál leginkább, azt mondta: Azt hogy az ingatlanadó elbukott. Illik is hozzá, hiszen egy olyan országot teremtett, ahol a büntetés volt a lényeg. Ahol a betarthatatlan törvényeket eleve olyanokra tervezték, hogy a hatalom és annak pitbulljai nyakló nélkül bárkit bárhol bármiért megbüntessék.

Ez a változás talán véget vet ennek a gyakorlatnak. Az is némi bizakodásra is okot ad, hogy lehetett hallani az oktatás ügyben „illetékes államtitkártól", hogy a hatékonyság mellett ismét fontos az emberség, a tisztesség és az erkölcs. Mi csak azt tehetjük hozza: maradt még elég tisztességes, erkölcsös pedagógus a pályán? Vagy előbb kényszerből, majd önként az adóhivatalok lakosságot teljesen jogszerűen - pardon törvényesen - kifosztó csapatait gazdagították,  minden erkölcsi megfontolásukat félresöpörve....

Reméljük Isten szelleme a mostani törvénykezést áthatja és az új törvények ennek megfelelően készülnek. Talán az Alkotmány is. Nincs mit szégyenleni, mi történelmileg keresztény ország vagyunk, a keresztény kultúrkör része.

Még egy aprócska dolog azért hiányzik. Szekeres korábbi honvédelmi miniszter kezdeményezésére, a korábban megszokott Szent Korona tiszteletadást - amikor a Szent Korona másolat előtt is tisztelegnek, nem csak a történelmi zászlók előtt - minél előbb visszaállítják. Ez is hozzátartozik a teljességhez. Ha a Szent Korona tantól /egyelőre még/ félnek is a most megválasztott kormány tagjai....

Advocatus Diaboli