Trianon

 

Annyi idő után a Parlament - igaz a Nemzeti összetartozás napja  névvel - de megemlékezik a Trianoni Szerződés - vagy inkább diktátum évfordulójáról. A parlament összes pártja jelen lesz. Kivéve az MSZP-t, aki bevágta megint a durcát.

Az ok, nem méltányolták azon kérésüket, hogy a Trianoni emléktörvénybe, amit a köztársasági elnök példás gyorsasággal ki is hirdetett, nem vették be azon kitételüket, hogy Magyarország soha semmikor sem törekedik semmilyen módon arra, hogy akár részben akár egészében a korábbi állapotokat állítsa vissza.... De biztos ami biztos, csinálnak valami emlékünnepséget. Erről érdekes módon általános iskolás hittantanárom (titokban jártam a templomba akkor hitoktatásra...) megjegyzése rémlett fel bennem: El tudnátok e képzelni, mi történik akkor, amikor pogányok meglesnek egy istentiszteletet, és mivel azt hiszik termékenységi varázslás különösen hatékony módja, elkezdik azt utánozni. Anélkül hogy tudnák mögöttes tartalmukat....

Nos, ezt gondolom erről a megemlékezésről. Mármint az MSZP-éről. Mert látható az igény, a sebek mélyek. Nagyon lassan gyógyulnak, mert vannak olyan erők akiknek mindez nem érdeke. Sajnos itthon és külföldön egyaránt. De még a külföldi magyarságban is vannak, akik azt mondják, húzódjunk, meg, olvadjunk be. Jó hogy nem mondják:Legyünk öngyilkosok! Mert ez a politika azonos a kulturális öngyilkossággal. A világ boldogabbik felén viszont láthatjuk: ott senki sem zavarja a magyarokat, ha kulturális identításukkal foglalkoznak. Egy a lényeg, legyenek aktív, konstruktív tagjai annak a közösségnek IS, amely befogadja őket.

A "Trianon-kereszt" zománcozott jelvényA "Trianon-kereszt" zománcozott jelvényMár ez a megemlékezés is, mely nevében nem említi Trianont, kivágta a biztosítékot északi szomszédunknál. Slotákiában slotákok a törvények. Azaz csak akkor fontosak, ha a magyarokkal szemben kell fellépni. Akkor jön a gumibot, a megveretés, a pénzbüntetés, a vegzálás. Ők, mármint a vezetők azt csinálhatnak amit akarnak. Most például Trianon évfordulóján el szeretnék végezni a Nagy Területlevédő Varázslatot. Nem tudom tudják e mit jelent?

Mos ez az  egyetemes, emberre, de még inkább állatra vonatkozó szabály, hogyha valamelyik egy területet foglal, meg kell annak határait jelölnie. Az emberek határokat húztak a térképen, határjeleket állítottak. A macska, a hiúz és a többi állat pedig egyszerűen vizelet jeleket hagyott határkőnek.

Slota Slotákiában tehát elvégzi a Nagy Területvédő Varázslatot. Akkor is, ha nem kap - de nem is kért rá -engedélyt, mert hiszen a törvények, ha a magyarokkal szemben akar fellépni, nem vonatkoznak rá. Emléktáblát állit határkőként, és oly szöveget írt rá, mely minden magyarnak olyan, mintha kést forgatnának a szívében. Íme az emléktábla fotója és szövege hiteles magyar fordításban:

A Jan Slota által leleplezetett és formailag a Szlovák Értelmiségi Kongresszus által állított emléktábla.A Jan Slota által leleplezetett és formailag a Szlovák Értelmiségi Kongresszus által állított emléktábla.Trianoni békeszerződés

1920. június 4.

A Szlovák Köztársaság köszönetét fejezi ki a szövetséges hatalmaknak a Magyarországgal a párizsi Versailles-ban a Nagy Trianon kastélyban megkötött trianoni békeszerződésért, amely megpecsételte Magyarország széthullását, létrehozta Csehszlovákiát és más államokat a hozzájuk tartozó határokkal együtt, így új arcot adott Európának.

„Amikor 1920. június 4-én háromnegyed ötkor a Trianon nevet viselő szerződés alá odaírtam a nevemet, tudtam, hogy a szlovák nemzet elszámolását írom alá a volt Magyarországgal, elszámolást az elejétől a végéig a nemzetem vérével, szenvedésével és nyomorúságával aláírt szerződésekért. Az ilyen elszámolás örök."

JUDr. Stefan Osusky nagykövet, a trianoni békeszerződés csehszlovák aláírója

90. évforduló, 2010

A hálás szlovákok

Szóval megtörtént. Ennek ellensúlyozására egy határozott ország határozott külpolitikájára van szükség. Ugyanis az már kiderült, az ilyesfajta viszályok az EU urainak a számára érdektelenek. Különösen azért, mivel ennek láthatóan haszonélvezői.

Lassan megérlelődik az idő az Országzászlók - ez a folyamat már sok helyen megtörtént - az a budapesti Szabadság téren lévő ereklyés országzászló visszaállítására. Az utóbbit még akadályozza a politikai gyávaság. Helyén ugyanis egy szovjet hősi emlékmű áll. Azt tudjuk nincsenek alattuk sírok. Tehát semmi akadálya nem lenne, hogy ez méltó helyére a szovjet hősi katonai temetőbe kerüljön. Bécsben annak idején azt az akkori polgármester a mainál sokkal rosszabb helyzet  mellett képes volt megoldani.

Az idők lassan változnak. Úgy tűnik az állampolgársági törvény módosítása egy emberileg elvárható lépés volt előre a sebek gyógyulásának folyamatában. De mint a szloták viselkedésből látható vannak olyan politikai erők, akiknek a magyarság örökös megalázása az érdeke. Ahhoz, hogy elnyerhessük méltó helyünket Európában ezen kellene túllépni és határozottan megvédeni érdekeinket. Itthon és külföldön egyaránt.

A Schuler József Rt Trianon ceruzája 1923-bólA Schuler József Rt Trianon ceruzája 1923-bólEngem erre emlékeztet az a kihegyezett ceruza, amit édesapámtól kaptam ügyvéddé avatásomkor. A Trianoni diktátum után készült. Szép barna grafit irón a végén a magyar nemzeti színekkel. Rajta a felirat: Nem, nem soha.