Székesfehérvár: Kiállítás Szent Imre születésének ezredik évfordulójára

  Szent Imre hercegSzent Imre herceg

A hagyomány szerint ezer évvel ezelõtt Székesfehérváron született Szent Imre herceg, Boldog Gizella és Szent István fia, a fiatal magyar királyság elsõ trónörököse. Korai halála után Imre sírja körül alakult ki elõször szentként tisztelt személy kultusza Magyarországon. Szenttéavatása után (1083) tisztelete az egész keresztény világban elterjedt.

E tisztelet emlékei ma is megtalálhatók szerte a Kárpát-medencében és azon túl: Nápolytól Firenzén át Zágrábig, Lengyelországban, valamint Bécstõl Aachenen keresztül egészen Brüsszelig. A Szent Imrét patrónusának tudó leghíresebb történeti személyiség Amerigo Vespucci, Amerika névadója volt.

A millennium alkalmából a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban - mely a hagyomány szerint a magyar ifjúság védõszentjének születési helyén áll - Árpád-házi Szent Imre kultuszát bemutató nemzetközi kiállítás nyílik augusztus 11-én 10 órakor. A tárlatot Mojzer Miklós, a Szépmûvészeti Múzeum nyugalmazott igazgatója nyitja meg.

A kiállítás tudományos elõkészítését Kerny Terézia (MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet), Prokopp Mária (ELTE Mûvészettörténeti Intézet), Szilárdfy Zoltán (Fraknói-díjas mûvészettörténész, MKE) és Bizzer István (PPKE Mûvészettörténet Tanszék) segítették. A kiállítás idõtartamára az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum, a pannonhalmi Fõapátsági Gyûjtemények, az esztergomi Prímási Gyûjtemények, a Kalocsai Érseki Kincstár, a Gyõri és Pécsi Püspöki Gyûjtemények, a Soproni Múzeum, az Öntödei Múzeum és több plébánia tulajdonában lévõ mûalkotások, köztük a csíksomlyói plébániatemplom fogadalmi Szent Imre képe látogat az Árpád-házi herceg szülõhelyére.

Körülbelül száz alkotást - köztük kiemelkedõ kvalitású és nagy értékû mûveket, mint például a koronázási palást 1613-ban készült pannonhalmi másolatát - a közönség számára könnyen befogadható és élvezhetõ módon tárják a látogatók elé. Székesfehérvár ezer éves szülöttjének ma is érvényes üzenetét, a megtalált szabadság és öröm jó hírét adja át a kiállítás a város és az ország közönségének.

A székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum (Városház tér 4.) kiállítása november 11-ig látogatható keddtõl szombatig 10-18 óráig, vasárnap 14-18 óráig.

A kiállítás honlapja