Elhiteltelenitelek téged - vajon miért jelentek meg hirtelen botrányok a német Kalózpárt körül?

A magyar Kalózpárt most tartja első kongresszusát: http://www.facebook.com/events/325964314177659/ Azonban azzal, hogy egyre jelentősebb erővé kezdenek válni, mert lehetséges politikai alternatívát kínálnak, egyre inkább veszélyeztetté is válnak a hatalmi manipulációkkal szemben. Most ez a folyamat látványos, de sajnos éppen az érdekeltek nem veszik észre - naivságuk okán - hogy mire megy ki a jaték.

 

A német kalózpárt sikert ért el a választásokon a tartományi parlamentekben, és ha minden jól halad akkor sikerre számíthat a Budestagban is a választások során. „Teljesen véletlenül" éppen most rengetik meg botrányok sorozatai a pártot: http://www.sg.hu/cikkek/93105/kiabrandulnak_a_szavazok_a_nemet_kalozpartbol

 

Mi ennek az oka: az egyik a nyilvánvaló ellen-pártiságból ered. Azaz nem akarnak még kifelé sem úgy látszani mintha hagyományos párt lennének. Protest párt, azaz tiltakozik valami ellen. Ezért nem is használja azokat a módszereket sem, amelyek a pártszerű működéshez szükségesek. És mivel nincsen semmilyen erre szervezett struktúrája,  éppen ezért semmilyen önvédelmi reflexe sincsen a rendszernek.  Ezért kiválóan  alkalmas arra, hogy a kivülről küldött, vagy akár csak odasegített, de alkalmatlan emberekkel/ügynökökkel a pártot lejárassák. Most ez a folyamat zajlik le Németországban, és nagyon fontos lenne, hogy például a magyar Kalózpárt odafigyeljen erre a jelenségre.

 Ugyanis a léte addig nem számít, amíg paszomány a jelenlegi demokrácia zubbonyán. De attól a pillanattól kezdve, amikor a racionalitása alapján rálép a multinacionális és pénzügyi tőke nagylábujjára (szabadalmi és szerzői jogi reformok, banki érdekvédelem, lehallgatás/megfigyelés ellenesség), akkor azok felszisszennek, és természetes védekező reakciójuk beindul.

Nem csukathatják le őket - bár jogi módszerekkel ezt megpróbálják, általában a szerzői és kapcsolt jogot vagy akár a terrorizmusra való hivatkozást hívva segítségül - de ezekkel a különben rutinszerűen alkalmazható eszközökkel az ellenfeleiknek vigyázniuk kell, mert a szimpátiát fokozzák. Hiszen ebben a párt céljainak igazolását látjak a választók.

 Sokkal, de sokkal eredményesebb az a módszer, amit Németországban alkalmaznak. Úgy tűnik tudatosan a pártra szabadított emberileg gyenge de „karizmatikusnak látszó" vezetőkkel, vagy pedig odaküldött „emberekkel" olyan szituációt teremteni, hogy az emberek maguk ábránduljanak ki a pártból. Magyarországon pontosan egy ilyen program zajlott le akkor,  amikor a Magyar Csokornyakkendősök Pártja, mint protest párt a rendszerváltozás után a Magyar Vállalkozók Pártjának először függelékeként, majd önállóan megindult. A népszerűsége nőttön-nőtt, majd egyszerre botrányok, sikkasztások, a párt nevében végzett gyűjtések, majd egy botrányos kártyarendszer végképp betette neki a kaput. Még azelőtt, mielőtt bármilyen választáson indulhattak volna.

 Most a német Kalóz Párt sorait rengetik meg a botrányok. És természetesen éppen választások előtt. Az cél, amit a közvélemény kutatási adatok is kezdenek igazolni a népszerűség csökkentése, az eljelentéktelenítés, annak elérése, hogy ne kerüljenek bele a Bundestagba, mert ott ha elveiket következetesen képviselik sok botrányt kavarhatnak. Aki járatos a pártpoltikában az tudja ez természetesen várható volt, miként az is, ami Magyarországon most folyik. Bár kívülről a kibic ne kritizálja a hazai viszonyokat, az most már látható, hogy a harcban az ellenzék gazdasági anyagi eszközöket, barátaik pénzügyi intervencióját éppen úgy beveti a hatalomra kerülése érdekében, mint más olyan módszereket, amelytől egy naiv polgárnak kifordul a bele. A Kalóz párt nem része ennek az ellenzéknek, onnan támogatásra semmmiképpen sem számíthat. Pénzre sem. Hiszen módszereik ettől teljesen idegenek, ugyanugy mint céljaik is.

A politika nem úriemberek sportja. Sem otthon, sem itt az Európai Unió fejlett demokráciáiban. Erről mindig főnököm klasszikus vicce jut eszembe: a demokrácia az a pénz érdekuralma a demosz felett.

 

Advocatus Diaboli