Pert nyert az OFE első fokon a Budavár Tours Kft. ellen

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) közérdekű keresetet indított a Budavár Tours Kft. ellen, miután annak Általános Szerződési Feltételei között olyan pontot talált, mely az egyesület szakértői szerint jogszabályba ütközik. A Fővárosi Törvényszék 2013. szeptember 17.-i ítéletében kimondta a kifogásolt szerződési feltétel érvénytelenségét.

 

A Budavár Tours Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) rögzíti, hogy az utas - az utazás megkezdését megelőző 60. napnál korábbi szerződéskötés esetén - jelentkezéskor köteles 10% mértékű foglalót, valamint 30%-os előleget az iroda részére befizetni. A foglaló elveszik, amennyiben a teljesítés az utazás megkezdését megelőző 60. nap előtt - a megrendelő hibájából - meghiúsul. Tehát, ha a fogyasztó lemondja az utat. Az ÁSZF előírja továbbá, hogy amennyiben az Utazásszervező szolgáltató partnerrel kötött szerződése 60 napon kívüli elállás esetén is fizetési kötelezettséget ír elő, ez esetben ezt a fizetési kötelezettséget az iroda a megrendelőre átháríthatja.

 

Az utazási szerződésekre vonatkozó jogszabály szerint foglaló nem, csupán előleg követelhető az utastól. A két kategória között lényeges különbség, hogy elállás esetén az előleg igen, a foglaló viszont nem jár vissza.

Ugyanakkor a jogszabályban deklarálva van az is, hogy az utazás megkezdése előtt 60 nappal történő elállás esetén nem követelhető bánatpénz az utastól, tehát fizetési kötelezettség nélkül lemondhatja az utat.

 

Mindezek miatt az OFE aggályosnak tartotta és megtámadta az utazási iroda által alkalmazott rendelkezést. Álláspontját a bírósági is osztotta, így az ítélet kimondta a kifogásolt rendelkezés érvénytelenségét.

 

Ahogyan eddig is, az OFE kiemelten fontos feladatának tekinti a cégek Általános Szerződési Feltételeinek vizsgálatát, így a jövőben is folytatni fogja ez irányú tevékenységét. Az Egyesület arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy mindig olvassák el a szerződéseket, mielőtt aláírnák azokat, amennyiben pedig nem világos valami számukra, kérjenek tanácsot szakembertől.