K+F KÖZBESZERZÉST ÍRT KI A MAVIR ZRT.

266,5 millió forint értékű közbeszerzési pályázatot írt ki a MAVIR ZRt. és a BME VIKING Zrt. alkotta konzorcium 2014. szeptember 11-én „Villamos energia piac modellezés, szimuláció és kísérleti rendszer fejlesztése kooptimalizációs eljárások kutatásával (PiSzéM)" című projekt megvalósításához szükséges hardver és fejlesztői kapacitás beszerzésére vonatkozóan. A két társaság által indított közös projekt célja a másnapi szervezett villamos energia piac és az ún. szabályozási tartalékok piaca közötti informatikai kapcsolat fejlesztése, ezáltal növelve a villamos energia ellátás biztonságát. Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt összköltsége közel 700 millió forint.

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. és a BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt. közösen indított informatikai-fejlesztési projektet, amelyet az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programja (GOP) is támogat. A projekt a „Villamos energia piac modellezés, szimuláció és kísérleti rendszer fejlesztése kooptimalizációs eljárások kutatásával" nevet viseli.

A cél egy új villamosenergia-piaci modell kidolgozása, amely révén a másnapi szervezett villamos-energiapiac és tartalék piac közötti kapcsolat hatékonyabbá válhat. Egyes szakértői vélemények szerint a jelenlegi európai villamos-energiapiaci modell a kapacitásokkal nem kellő hatékonysággal gazdálkodik, így az új rendszer jelentősen növelhetné az ellátásbiztonságot.

A projekt ezen fázisában azon algoritmusokat fejlesztik ki a kutatók, amelyek segítségével a rendszer optimalizálni tudja az energiatermelői és tartalékkapacitásokat, ezáltal növelve a villamosenergia­ellátás biztonságát, és költségmegtakarítást érve el. A jövőben az európai villamos energia átviteli hálózatok hatékonysága is növelhető lesz.

A „Villamos energia piac modellezés, szimuláció és kísérleti rendszer fejlesztése kooptimalizációs eljárások kutatásával" elnevezésű projekt keretében a rendelkezésre álló villamos-energiát, az átviteli kapacitásokat és az áramtermelők által kötelezően fenntartott ún. szabályozási tartalékot egyesítő és optimalizáló modell kidolgozását kezdték meg 2013. november 1-jén a konzorcium tagjai, amely hosszú távú szimulációra, monitoringozásra és elemzések végrehajtására is alkalmas lesz.

A fejlesztés eredményeként három terméket is létre kívánnak hozni: egy Piacüzemeltető eszközt, egy Kereskedelmi tréning szimulátort és egy Piacmonitoring eszközt.

A Piacüzemeltető eszköz ideális erőforrás-elosztást lesz képes biztosítani, illetve növeli az ellátásbiztonságot és a villamos energia rendszer gazdaságosságát is, hiszen várhatóan a tervezhetőség növekedésével csökkennek a költségek is.

A Piacmonitoring eszköz célja, hogy a másnapi villamos-energiapiac és a tartalékpiac folyamatait akár egymástól különböző villamosenergia-hálózatok összekapcsolásakor is elemezni lehessen. Emellett a rendszer alkalmas lenne a villamosenergia-áramlások becslésére, ezáltal megkönnyítve a hálózatfejlesztés tervezését is.

A Kereskedelmi tréning szimulátor alkalmas lesz arra, hogy különböző publikus adatok felhasználása révén különböző kereskedelmi szcenáriókat vizsgálhassanak a szakemberek. A szimulátor emellett oktatási és stratégia-építési célokat is szolgálhat majd.

A projektben résztvevő közel 40 szakértő a projekt első lépcsőjeként a már fellelhető, hasonló piaci elemző és monitoring rendszereket kutatta és elemezte, majd meghatározták azon adatok körét, amelyeket a fejlesztés alatt álló rendszer a mindennapi működés során felhasznál majd. Az algoritmusok kialakításával a projekt új fázisba lépett.