2007 Május 1-tõl jelentõsen szûkülnek (átalakulnak) a helykozi közlekedés kedvezményei, - Új kedvezménytáblával!

  Boldog idõk, amikor még így hirdettek!Boldog idõk, amikor még így hirdettek!

A Kormány 2006. decemberében a közösségi közlekedés reformjáról szóló határozatában rendelkezett a helyközi közösségi közlekedés középtávú átalakításáról. E folyamatnak részét képezi a helyközi közösségi közlekedés utazási kedvezmény- és tarifarendszerének megváltoztatása. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) a kormányhatározat ütemtervének megfelelõen, 2007. május 1-jétõl az utazási kedvezmények társadalmi egyeztetéseinek eredményeire építõ új rendszert vezet be. Az átalakításnál a tárca arra törekedett, hogy az új kedvezményrendszer megfeleljen a kedvezményezettek utazási szokásainak, a helyközi személyszállítás összehangolása követelményeinek, valamint figyelembe vette a költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló forrásokat. Az átalakítás az egyszerûsítést és az indokolatlan kedvezmények megszüntetését szolgálja.

   Szintén 2007. május 1-jétõl kerül sor a helyközi közlekedési tarifák egységesítésére és az egységes díjövezeti rendszer bevezetésére is. Ennek célja többek között a különbözõ közlekedési eszközökön utazók közötti indokolatlan különbségek megszüntetése.

A GKM az utazási kedvezményrendszer átalakítására irányuló elképzelésekrõl széles körû társadalmi egyeztetést folytatott az érintett társadalmi csoportok (diákok, hallgatók, nyugdíjasok, fogyatékkal élõk, közalkalmazottak) fõbb érdekképviseleti szervezeteivel.

A fogyatékkal élõ személyek érdekvédelmi szervezeteivel folytatott egyeztetés eredményeként 2007. május 1-jétõl a fogyatékkal élõk a helyközi közlekedésben egységesen - a korábbi differenciált, de összességében kisebb mértékû kedvezmény helyett - 90 százalékos jegyvásárlási kedvezményt érvényesíthetnek, míg a helyi közlekedést díjmentesen vehetik igénybe. Ezek a kedvezmények a súlyosan fogyatékos személyek kísérõire is kiterjednek, akik ezt megelõzõen nem részesültek ebben. A súlyosan fogyatékosok számára egyúttal 90 százalékos bérletkedvezményt is bevezet a tárca. Ez részükre elõnyös, hiszen eddig nem válthattak semmilyen kedvezményes bérletet.

A május 1-jétõl életbe lépõ kedvezményrendszer a nyugdíjasok, valamint a 65 éven felüli személyek számára változatlan lehetõségeket biztosít. A 65 éven felülieket továbbra is ingyenesség illeti meg.

A költségvetési intézményeknél dolgozók maximum évente összesen 12 alkalommal vehetik igénybe az 50 százalékos kedvezményt menettérti útra. Jelentõs változás azonban, hogy a kedvezménnyel az eddigi kizárólagos vasúti közlekedés mellett, a továbbiakban a helyközi autóbusz-közlekedésben és a HÉV-en is ugyanilyen kedvezményben részesülnek.

A tanulók és a szülõk érdekképviseleti szerveivel, valamint a felsõoktatásban résztvevõ hallgatók képviselõivel folytatott egyeztetések során a következõ konszenzus született

Jegyvásárlás esetén:

  • a nappali tagozatos tanulók a középiskola végéig 50 százalékos kedvezményt érvényesíthetnek bármely célállomás felé,
  • a nappali és esti tagozatos hallgatóknak ugyancsak 50 százalékos kedvezmény jár bármely célállomás felé,
  • a levelezõ tagozatos tanulók és hallgatók az oktatási intézmény és a lakóhely között 50 százalék kedvezményre jogosultak.

Bérletvásárlás esetén:

  • a tanulók a középiskola befejezéséig egységesen 90 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe a lakóhely és az iskola között, ami az autóbuszos bérletek árának további csökkenését eredményezi,
  • a nappali tagozatos tanulók a középiskola végéig egy újfajta bérlettípust vehetnek igénybe, amely a lakóhely és az iskolán kívüli bármely relációban 67,5 százalékos bérletkedvezményt jelent. Ez a bérletfajta lehetõvé teszi, hogy a tanulók - a lakóhely és az iskola közötti közlekedés mellett - a különórákra, sport és egyéb szabadidõs foglalkozásokra is jelentõs bérletkedvezménnyel utazzanak,
  • a felsõoktatásban tanuló nappali és esti tagozatos hallgatókat a társadalmi vitára bocsátott elképzeléshez képest jelentõsen nagyobb, 67,5 százalékos kedvezmény illeti meg a lakóhely és az iskola között.

Az utazási kedvezményekben a korábbiakhoz képest változást jelent, hogy a vasúton, autóbuszon, illetve HÉV-en utazók jegy- és bérletkedvezménye egységessé válik.

Május 1-jétõl az autóbuszjegyek ára átlagosan 4 százalékkal, a vonatjegyeké pedig 17 százalékkal emelkedik.

 

Kedvezmények a helyközi közlekedésben 2007. 05. 01-tõl (vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz-közlekedés, komp és révközlekedés)

Sorszám Milyen feltételek mellett kapható

jegy-kedvezmény

bérlet-kedvezmény

   

[%]

[%]

Életkor alapján járó utazási kedvezmények

1.  

felnõtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig

100

-

2.  

gyermek 6-14 éves kor között

50

-

3.  

65 évnél idõsebb magyar állampolgár

100

-

4.  

65 évnél idõsebb EU tagállam polgára

100

-

5.  

65 évnél idõsebb magyar nyugellátású külföldi

100

-

6.  

a Szátv. hatálya alá tartozó 65 évnél idõsebb külföldi állampolgár

100

-

7.  

65 évnél idõsebb külföldi nemzetközi szerzõdés alapján

100

-

8.  

a Szátv. hatálya alá tartozó 6-65 év közötti külföldi állampolgár (évente 4 alkalommal)

90

-

9.  

A 65 évnél idõsebb menekült

100

 

Tanulói jogviszony alapján igénybe vehetõ kedvezmények

10.  

6 éven felüli óvodás

-

90

11.  

nappali és esti tagozatos tanuló középiskola végéig iskola-lakhely közötti utazásra

50

90

12.  

nappali és esti tagozatos tanuló középiskola végéig bármely viszonylatú utazásra

50

67,5

13.  

nappali és esti tagozatos  felsõoktatásban tanuló iskola-lakhely közötti utazásra

50

67,5

14.  

nappali és esti tagozatos felsõoktatásban tanuló bármely viszonylatban

50

-

15.  

levelezõ tanrendben a középiskola végéig és a felsõoktatásban tanuló az iskola és lakóhely közötti viszonylatban

50

-

16.  

a Szátv. hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató

50

-

17.  

Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók intézmény tanulója és legfeljebb 2 kísérõje

90

-

18.  

Szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott

90

-

19.  

az elõzõ pontban megjelölt személyek legfeljebb két kísérõje

   

20.  

Szociális intézményben bentlakó gondozott látogatója

90

 

21.  

18. éves korig a képzésben részt vevõ álláskeresõ a lakóhely és a képzés helye között

90

 

Nyugdíjasok utazási utalványával igénybe vehetõ utazási kedvezmények

22. /a

nyugdíjas utalvány alapján (évente 16 alkalommal), vagy

50

-

/b

az a) pont szerinti 2 kedvezményes utazási lehetõség összevonásával

90

-

23.  

nyugdíjas utalvány alapján évente további 2 alkalommal)

90

-

Állást keresõ személyek utazási kedvezménye

24.  

álláskeresõ támogatott képzés helye és lakhelye között

90

-

25. .

az a személy aki, a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll

 

-

Menekültkéni elismerését kérõ személyek utazási kedvezményei

26.  

tartózkodási engedéllyel rendelkezõ menekültkénti elismerést kérõ személy

100

-

27.  

menekültkénti elismerést kérõ személy egy alkalommal

100

-

Alkalmazásban állók utazási kedvezményei

28.  

költségvetési szerv foglalkoztatottja (évente 12 alkalommal menettérti utazásra)

50

-

29.  

egyházi intézmények, a társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok dolgozója (évente 12 alkalommal menettérti utazásra)

50

-

             

Fogyatékos személyek utazási kedvezménye

30.  

vak személy

90

90

31.  

hallássérült személy

90

90

32.  

a magasabb összegû családi pótlékban részesülõ gyermek, valamint a 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy

90

90

33.  

a magasabb összegû családi pótlékban részesülõ gyermek, valamint a 1998. évi XXVI. törvény szerinti súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fõ kísérõje

90

-

34.  

hadirokkant és hadiözvegy

100

-

35.  

hadirokkant kísérõje

100

-

36.  

legalább 75 %-os rokkant hadirokkant családtagja

50

-

37.  

rokkantsági járadékos

-

-

Csoportos utazási kedvezmények

38.  

a legalább 10 fõbõl álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fõ kísérõ

90

-

39.  

 A 10 éven aluli gyermekek - legalább 6 gyermekbõl álló - csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérõ

50

-

40.  

a nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén 10 fõ diákonként

50

-

 

 legfeljebb egy fõ kísérõ;

   

41.  

a gyermekotthonban nevelet gyermekek legalább 3 fõs csoportja és az õket kísérõ 2 nevelõ

90

-

42.  

a Szátv. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott 18 éven aluli  személyek legalább tíz fõbõl álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérõje

90

-

43.  

a szülõ (szülõk) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük

90

-