Révay András: Zenébe öntött győzelem

A jó győzelmét a gonosz felett, az emberi szellem győzelmét ünnepelte közös rendezvényen Magyarország, Izrael és Olaszország a Giorgio Perlasca tiszteletére tartott emlékkoncerten, a budapesti Olasz Kultúrintézetben.

Giorgio Perlasca élete bővelkedett érdekes fordulatokban, jól példázva egy ember fejlődésének útját. Kezdetben olasz fasiszta volt, aki önkéntesként harcolt Franco oldalán a spanyol polgárháborúban. A II. Világháború idején olasz üzletemberként dolgozott Budapesten és 1943-ban az olasz kiugrás után internálták is, mert Magyarország többé nem tekintette szövetségesének az olaszokat. Az internálásból megszökött, személyes kapcsolatai révén munkát kapott a budapesti spanyol nagykövetségen. Még a keresztnevét is Jorge-ra változtatta. Ahogy a front közeledett, a spanyol nagykövet elhagyta Budapestet, helyére Perlasca lépett. Spanyol menleveleket adott - később már hamisított - és „védett házakat" jelölt ki. A szovjet hadsereg megérkezéséig a helyén maradt, összesen mintegy 5200 zsidót mentett meg és végig gondoskodott róluk. A harcok befejezésével elégette spanyol papírjait és olasz üzletemberként élt tovább. A Világ Igaza izraeli állami kitüntetést 1989-ben kapta meg.

A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) emlékezetpolitikával, a holokauszt történetének oktatásával foglalkozik. Idén márciustól egy éven keresztül Magyarország látja el elnöki feladatait. A Szövetség elnöke, Takács Szabolcs, a koncert elején emlékeztetett rá, hogy olyan időszakról van szó, amelyik Magyarország történetének legsötétebb fejezetei közé tartozik, melynek során hatszázezer - teljesen ártatlan - honfitársunkat gyilkolták meg. A holokauszt máig megbocsáthatatlan bűn. Alapjaiban változtatta meg az európaiak életét, gondolkodását. Elárulta a keresztény értékeket. Ugyanakkor éltek közöttünk - sajnos nagyon kevesen - akik saját életük kockáztatásával is menteni próbálták az üldözötteket. Raoul Wallenberg nevét ismerik a legtöbben, de Giorgio Perlascát is joggal nevezhetjük az olasz Wallenbergnek. Ő társaival arról tett tanúbizonyságot, hogy még az egyik legaljasabb korban is volt lehetőség embernek maradni! Bátorságuk örök példa kell legyen a fiatal generációk előtt.

A megemlékezésen jelen volt de Giorgio Perlasca fia, Franco Perlasca, aki elmondta milyen felemelő élmény volt, hogy jelen lehetett Izraelben, 2014. decemberében a világpremieren, Moshe Zorman zeneszerző művének, a „Giorgo Perlesca legszebb órája" című szimfonikus műnek az ősbemutatóján, a RaananaSzimfonikus Zenekar előadásában. Most itt, Budapesten mutatják be a művet, Perlasca életének azon a színhelyén, ahol fontos, megváltoztathatatlan döntéseket kellett hoznia. Kitalált magának egy szerepet, a spanyol diplomatát, bár nem volt sem spanyol, sem diplomata. Így sikerült több ezer ember életét megmenteni, folytatva azt a tevékenységet, amit a spanyol követség - más követségekkel együtt - már egy ideje végzett. Tette, pedig jól tudta, az életével játszik. De becsületes emberként nem tehetett mást! A lelkiismerete kényszerítette, hogy beavatkozzon, ne fordítsa el a fejét az aljasságok láttán. Később erről nem beszélt, nem dicsekedett, megmentettjei keresték meg és ajánlották a magas kitüntetésre 1989-ben.

Ma este, miközben majd ezt a csodálatos zenét hallgatjuk és Giorgo Perlascara emlékezünk, az emberi szellem győzelmét ünnepeljük. A jó győzelemét a gonosz felett, a kultúra győzelemét a tudatlanság felett - hangsúlyozta őexcellenciája Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete. A zene olyan nyelv, amely mindenkihez szól, és alkalmas történetek elmesélésre. Ezen az estén egy szerény ember, Giorgio Perlasca történetét hallgatjuk meg, aki bátorságával zsidók ezreit mentette meg a soá sötét korszakában. Tettével világosan megmutatta, hogy az egyén - akár férfi, akár nő - választhat a jó és a rossz között, és tehet az embertelenség ellen. Őexcellenciája Maria Assunta Accili, Olaszország nagykövete ezt még azzal egészítette ki, hogy Perlasca tevékenysége bebizonyította: a tisztesség meg tudja menteni a világot. Erkölcsi kötelességünk, hogy útmutatását átadjuk az új generációknak. A világ most is nehéz időszakon meg keresztül. Most ismét harcolni kell a rasszizmus ellen, ahogy mindennemű gyűlölet, diszkrimináció ellen is, mert az intolerancia, a kirekesztés valamennyiünket utolérhet, ahogy ezt a közelünkben veszélyesen terjedő, hamis vallási radikalizmus is mutatja.

A megemlékező est a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjével zárult, Hollerung Gábor vezényletével. A műsort Giuseppe Verdi, Nabucco című operájának nyitányával kezdték, ezt Micola Piavani, Az élet szép című filmzenéjének egy részletével folytatták. Majd következett a magyarországi ősbemutató, a zeneszerző Moshe Zerman jelenlétében. Szimfóniájában - olykor visszatérő módon - jól felismerhetők a nyugalom, a félelem, a rémület, a kétségbeesés és a remény motívumai, még a zenéhez nem kifejezetten értők számára is. A nagy sikerű koncert végén a zenekar előbb Felix Mendelssohn-Bartholdy, Olasz szimfóniáját, majd befejezésül, azt est méltó betetőzéseként, Henri Mancini világhírű filmzenéjének az Exodusnak ismert főtémáját játszotta.