A menekültek kötelességei – elhallgatott részletek a genfi egyezményből

A politikusok félretájékoztatási szolgálata kisírt szemmel jelenti a nemzetközi és hazai sajtó nagy részében, hogy megsértjük a genfi menekültögyi konvenciót. Ez bizony szemenszedett politikai haszonszerzésből vagy gyűlöletből elkövetett hazugság.

Mit is ír elő az 1951-es genfi egyezmény. Szemelvények, csak erős idegzetű jogvédőknek.

„Minden menekültnek kötelezettségei vannak azzal az országgal szemben, ahol tartózkodik, különösképpen az, hogy magát az ország törvényeinek és szabályainak, valamint a közrend fenntartása érdekében hozott intézkedéseknek alávesse."

„Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem zárja ki, hogy valamely Szerződő Állam háború vagy más súlyos és kivételes körülmények között egy meghatározott személlyel kapcsolatban ideiglenesen olyan intézkedéseket tegyen, amelyeket az állam biztonsága szempontjából szükségesnek tart, amíg megállapítja, hogy az adott személy ténylegesen menekült és ügyében az intézkedések fenntartására az állam biztonsága érdekében van szükség."

 „Minden Szerződő Állam biztosítja a jogot a területén jogszerűen tartózkodó menekülteknek arra, hogy megválasszák tartózkodási helyüket és szabadon mozoghassanak az ország területén azon szabályok figyelembe vételével, amelyek általában az idegenekre azonos körülmények között vonatkoznak."

 „A Szerződő Államok az országba való jogellenes belépésük, vagy tartózkodásuk miatt nem sújtják büntetéssel azokat a menekülteket, akik közvetlenül olyan területről érkeztek, ahol életük, vagy szabadságuk (...) veszélyeztetve volt, és akik engedély nélkül lépnek be területükre, illetőleg tartózkodnak ott, feltéve, hogy haladéktalanul jelentkeznek a hatóságoknál és kellőképpen megindokolják jogellenes belépésüket, illetőleg jelenlétüket."

 

Köszönjük a Válasz cimű lapnak, hogy rávilágított arra: nem árt ha el is olvassuk azokat a dolgokat, amire rrendszeresn hivatkozunk. Akkor kiderül hog amire hivatkoznak az nem mindig akkor és úgy az igaz. Vagy éppen szelektiven idéznek belőle.

http://valasz.hu/itthon/a-menekultek-kotelessegei-elhallgatott-reszletek-a-genfi-egyezmenybol-115107