Ünnepeink

Január 6: Vizkereszt -Epiphania Domini – Urunk megjelenése

Január hatodikán, Urunk megjelenésének ünnepén XVI. Benedek pápa szentmisét mutat be a Szent Péter-bazilikában. Ugyanezen a napon Michael Sztaikosz görög ortodox metropolita vízszentelési szertartást végez Bécsben.

December 31 Sziveszter napja - az esztendő utolsó napja

 

BUÉK 2009!BUÉK 2009!Az a nap, amelyen a nyugati világ elbúcsúzik az óévtől, I. Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét, akit 314-ben választottak a keresztény egyház vezetojének és 335-ben, éppen december 31-én hunyt el Rómában. Az ünnep a nyugati kultúrkörben sokáig ide-oda tolódott. Volt idő, mikor december 24-én ünnepelték, de előfordult, hogy előrecsúszott vízkereszt, illetve a Háromkirályok napjára, január 6-ára, és csak néhány évszázada, 1691-ben XII. Ince pápai döntésével rögzült január elsejére.

Ma Szent István a katolikus egyház első vértanújának ünnepe

Girogio Vasari: Szent István vértanúsága (1571)Girogio Vasari: Szent István vértanúsága (1571)Karácsony másodnapján emlékezik meg az Egyház az első vértanúról, aki a Szentlélekkel eltelve megvallotta az Üdvözítőt és vállalta érte a mártírhalált. Szent István ünnepéhez kapcsolódóan Márfi Gyula veszprémi érsek körlevélben fordult a hívekhez, melyet az alábbiakban adunk közre.

Szent Miklós - az "igazi" Mikulás?

 

1738 évvel ezelőtt született meg a Mikulás. Pontosabban annak ünnepe. Úgy tűnik, alapja valós történeti személy Szent Miklós, aki pedig azonos két alakkal.Ők két  azonos nevű történeti személyre vezethetőek vissza; a myrai Miklós püspök (270-343; más források szerint 245-326) és a pinorai Miklós püspök figurája az idők folyamán egy alakká olvadt össze, s ez a szent rövid időn belül a keresztény egyház egyik legnépszerűbb alakja lett szerte a világon. A világ ennek ellenére a myrai Szent Milkós püspökkel azonosítja, aki bizonyítottan létező személy volt, sírja és ereklyéi is ismertek. 

December 5: Az árulás napja

"Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj...""Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj..." 

Lassan nem hivatalos nemzeti ünnepeink rangjára emelkedett ez a nap. 2004. december 5-én történt, hogyaz ország lakosainak nagy része - megijedve a nyugdijas románok betelepülését hirdető álságos propagandától - megszavazta, hogy a történelmi folyamatok során elszakadt területeken élő magyarok ne kaphassanak magyar állampolgárságot.

Advent

 

A latin eredetű szó (adventus) megérkezést jelent. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka. Tegnap volt Advent első vasarnapja, amely a katolikus egyházi év kezdete.

Rorate, coeli desuper -Harmatozzatok, egek onnan felülről -új katolikus egyházi év kezdődik

Advent első vasárnapjával november 30-án megkezdődik az új egyházi év. A katolikus templomokban és családi otthonokban egyaránt elhelyezik az adventi koszorút, és a karácsonyt megelőző négy vasárnap, vagy már előző este, mindig eggyel több gyertyát gyújtanak. A gyertyagyújtást közös énekkel, szentírási szakaszok felolvasásával és közös imádsággal végzik.

November 11:Márton nap

 

Szent Márton a tours-i püspökSzent Márton a tours-i püspökKi ne hallott volna a márton napi libatorról? Ilyenkor a néphagyomány szerint illik libát enni, a jövőnk érdekében. De ez a nap, amikor a könnyű újbor először megkóstolható. Szóval jeles nap a mai.

Novenber 2: A halottak napja (latinul Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum) mint keresztény ünnep.

Voltunk mint Ti, lesztek mint mi...Voltunk mint Ti, lesztek mint mi...A katolikusok november 2-án tartják, Mindenszentek napját követően. Magyarországon a két ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a nem katolikusok között is. Ünneplése sok keresztény országban elterjedt a protestánsok közt is, és ünneplik az anglikánok is. Az ortodox kereszténység naptárában több halottak napja is szerepel.

November 1: Mindenszentek

 

A mindenszentek keresztény ünnep, amelyet a katolikus egyházban november 1-jén, más egyházakban más napokon tartanak az elhunyt igaz emberek tiszteletére. Ezt követi a halottak napja, estéjét, halottak estéjének (vigíliájának) is nevezik. A mindenszentekhez és a halottak napjához kötődő szokásokat sok helyütt másként gyakorolják.

Október 31: A reformáció emléknapja

Martin LutherMartin Luther 

Luther Márton (Martin Luther) a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit.

1956 október 23-a emlékünnepe

1956Ma október 23-a az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékünnepe van. Emlékezzünk azokra, akik 1956 ban a pedit utvákon, majd késöbb a börtönökben az igazságtalanszolgáltatás mechanizmusának kitéve áldozták szabadságukat és életüket. A célok sajnos csak részben valósultak meg. Ujabb és ujabb áldozatokat szed a szabadság eszméje. Az évfordulóra Babits Mihály ma is aktuális versével emlékezünk, amit bár 1919-es Tanácsköztársaságról írta, de azóta is aktuális a mondanivalója.

 

Ma nemzeti gyásznap a 12+1 aradi vértanú kivégzésének emléknapja

 Az Aradi vértanuk tablójaAz Aradi vértanuk tablója

Minden évben egyre többen emlékeznek itthon és külföldön az 1848-49-es szabadságharc megtorlásokban kivégzett mártírjaira. Az idők folyamán ez a nap azonban több lett ennél: A Magyarország, a magyar szuverenitás védelmében részt vett és ezekért kivégzett emberek emléknapja, amely (eddig) meg tudta örizni (aktuál)politikamentességét.

Augusztus 20. - egy ünnep átalakulásai az évszázadok folyamán

A Szent Istvánra való emlékezésnek ugyan ezeréves hagyománya van, augusztus 20-a, mint nemzeti ünnep azonban mégis rövid múltra tekint vissza. Az államlapítás ünnepe a körmenetbõl nõtte ki magát a 20. században.

Június 4: Nemzeti gyásznap – a Trianoni szerződés évfordulója -Gróf Apponyi Albert trianoni védőbeszéde

Igy csonkult meg Trianonban az országIgy csonkult meg Trianonban az ország 

Június 4 a magyarok szemében ma is gyásznap, annak ellenére, hogy aktuális vezetőink ezt nem iktatták törvénybe.Ezen a napon lépett érvénybe az az I világháborút lerzáró egyezmény, amely elszakította a magyarajku testvérek, a magyar kultúrában meghatározó városok falvak nagy részét, nyersanyaglelőhelyeinket, fő közlekedési útbonalainkat, hegyeinket völgyeinket. Sajnos miderről nagyon keveset beszél a mai média. Igy nem érdektelen, ha ebből az alkalomból egy kevéssé ismert dokumentumot adunk köre: Gróf Apponyi Albert trianoni védőbeszédét, melyet annak idején az Antant hatalmak egy kézlegyintéssel elintéztek. Bevégeztetett. Európa, különösen Franciaország és a trianonban a magyar területek kárára nyertes állomok nagyon szeretnek minket.....

Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap

 

Május utolsó vasárnapja azoké, aki egyre kevesebben vannak, akik közül egyre többen élnek szegénységben. Azoké, akikkel sokkal többet kellene foglalkoznunk, akik életét könnyebbé kellene tennünk. De ehhez bizony nekünk is változnunk kéne. Május utolsó vasárnapja: Nemzetközi Gyermeknap.

A Pünkösd és a katolikus egyház: Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe

Jöjj Szentlélek Úristen...Jöjj Szentlélek Úristen...Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk. Története visszanyúlik az Ószövetség világába.Mózes korától kezdve húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét", amelyet hellenista hatásra pentékoszténak neveztek. Az ötvenedik nap eredetileg aratási, hálaadási nap volt. Nyelvünk - számos más nyelv között - ebből származtatja az ünnep ma használatos nevét.

Az ötvenedik napon: Pünkösd története

 

Kisléghi Nagy Ádám: A Szentlélek eljöveteleKisléghi Nagy Ádám: A Szentlélek eljöveteleA húsvét utáni ötvenedik napon, így ebben az évben (2008) május 11-én, vasárnap ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, és minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják.

Ma 2008 május 10: a Magyarság nagy Mária-ünnepe a csíksomlyói búcsú

A csiksomlyói MáriaA csiksomlyói Mária 

Mintegy 60-70 ezer zarándokot várnak ma az erdélyi Csiksomlyóra, a magyarság szokásos évi zarándoklatára ma a szervezők.

 

Május első vasárnapja: Anyák napja

 

Május első vasárnapja Magyarországon is több, mint 80 éve már, az édesanyák ünnepe. Ünnepeljük ilyenkor édesanyánkat, nagymamánkat, ajándékot készítünk, verset mondunk, és megköszönjük azt a sok szeretetet, törődést, gondoskodást, melyet tőlük kaptunk. Május 4.van,  Anyák napja.

Nagyszombat, húsvéti vigília

Nagyszombaton az Egyház Krisztus sírjánál időzik, szenvedéséről és haláláról elmélkedik. Az oltár minden díszétől megfosztva áll. Napközben nincs szentmise, az Eucharisztiát is csak a haldoklóknak viszik el.

Húsvét

 Kellemes Húsvéti Ünnepeket!Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. A keresztény húsvét Jézus Krisztus feltámadására való emlékezés, hálaadás az általa elvégzett áldozatért, melyeket értünk, emberekért tett. Jézus helyettesítő áldozata lehetővé tette ugyanis, hogy ne bűneink szerint legyünk megítélve, hanem a Jézusba vetett hit által üdvözülhessünk, kegyelemből.

A Házasság Világnapja

 

„Házasság a jogszabályoknak megfelelően akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek" 1952. évi IV. tv. 2. § (1) bek. Február 2. vasárnapja, vagyis idén február 10.-én tartják a Házasság Világnapját.

Február 6: Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete

A húsvétot megelőző negyvennapos böjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvétnak, Jézus Krisztus feltámadásának a megünneplésére.

Január 6: Vizkereszt /korábban Szentkereszt), illetve Epiphania Domini ünnepe

 Három királyok imádásaHárom királyok imádása

A vízkereszt - korábbanm a Szentkereszt ünnepe -, a római katolikus naptár szerint Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenésének napja. A vizkereszt ünnepével kezdetét veszi a  farsang mely vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig (Húsvét előtti 40. nap), a nagyböjt kezdetéig tart. 

Január 1. Újév napja - Boldog új esztendőt kívánunk olvasóinknak!

Boldog és túlélhető, 2008-adik esztendőt kiván az Euroastra teljes szerkesztősége minden olvasójának, partnerének!Boldog és túlélhető, 2008-adik esztendőt kiván az Euroastra teljes szerkesztősége minden olvasójának, partnerének! 

Január elseje, az év első napja. A legtöbben már az év első perceiben túlestünk a fogadkozásokon, hogy miről szokunk le, mit változtatunk meg, mit fogunk másképpen tenni. Aztán ennek általában a negyedét sem teljesítjük -persze tisztelet a  kivételnek-, de legalább megfogadtuk. Az év utolsó napjaiban pedig többnyire azon töprengünk, hogy milyen volt az elmúlt, jelen esetben a 2007-es évünk.

December 31: Szilveszter

 Boldog Új esztendőt! - 2008Boldog Új esztendőt! - 2008

Tudjuk, hogy a lencse és a malacsült az újévben szerencsét és gazdagságot hoz. De vajon tudjuk-e, hogy miért durrognak ilyenkor a petárdák, miért pont pezsgõvel koccintunk és mit jelent a patkó vagy a lóhere? A tûzijátékok már az ókori kínaiak körében is nagyon népszerûek voltak. Õk már i.e. 2000-ben ismerték és használták a petárdákat. Ezek a kén, salétrom, és szén tartalmú robbanószerek az ünnepek fénypontját jelentették, amelyek óriási tömegeket vonzottak.

A karácsonyfa állításának hagyománya kétségkívül vallási eredetű, még ha nem is teljesen keresztény gyökerekkel

 

A gyantát tartalmazó, gyúlékony fát hosszú idővel ezelőtt a nap tiszteletére állították fel a pogányok. A keresztények aztán december 25-ére tették át ezt az eseményt, amikor Jézus születését ünnepeljük, így hitünk szerint a jászlat sem hagyhatjuk el a karácsonyfa alól.

December 28 Aprószentek - Holy Innocents

Fra Angelico: SzentekFra Angelico: SzentekA keresztény egyház szentjei és vértanúi sorában legalábbis a Kr. u. II. század óta ünneplés tárgyai azok az ártatlan kisdedek, kiket a Máté evangéliumában feljegyzett (2., 16-18.) jámbor hagyomány szerint Nagy Heródes, az idemeai Antipatros fia, Betlehemben és környékén azzal a szándékkal mészároltatott le, hogy köztük a zsidók Messiását, féltett trónja követelőjét is leölesse.

December 25-26 Karácsony

 

XVIII. században karácsony ünnepének még nem volt akkora jelentősége, mint húsvétnak. A karácsony a millenniumi időkben kezdet szokássá válni. Ma a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus a Megváltó születésének napja: a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe.

Tartalom átvétel