Tanulmányok - elemzések

Az Egri Víz eredeti receptúrája

Az egri jezsuita patika történetéről és az Egri Vízről a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára tett közzé ismeretterjesztő cikket az intézmény honlapján. Az összetételt részletesen taglalja Sugár István az Egri ví története cimű szakcikke, aminek különlevonatát a cikk végén lévő linkről PDF formátumban letölthetnek.

 

Vörös Imre: A történeti alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatában* Közjogi Szemle, 2016/4., 44-57. o.„Álmomban két macska voltam és játszottam egymással." (Karinthy Frigyes)

 

Magyar kutatók váratlan felfedezése segítheti az akut vesekárosodás kivédését

A szigma-1 receptort mindeddig mint a központi idegrendszerben jelenlevő dajkafehérjét tartották számon, mely elsődlegesen a tanulásban, memóriában játszik szerepet. A Fekete Andrea által vezetett MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport most publikált eredményei szerint azonban ugyanez a receptor a vesében segíthet az akut szöveti károsodások kivédésében.

VINCENZO BELLINI (1801-1835)

Szicíliai zenészcsaládban született, orgonista nagyapja nevelte muzsikussá. 1819-ben a nápolyi konzervatóriumban tanult. 1824-ben vizsgaelőadáson mutatták be első operáját. Máris  megbízást kapott a milánói Scalától további művek szerzésére. Állandó szövegírója Felice Romani lett, akinek Az alvajáró, Norma, Rómeó és Júlia stb. szövegeit köszönhette. Kapcsolatuk nem volt felhőtlen, mert Romani folyton késett a librettókkal, Bellininek ezért gyakran alig maradt ideje a bemutatókig.

Katona Csaba: Széchenyi István és a balatoni gőzhajózás hőskora

A Kisfaludy gőzös menetrendje 1847 nyaráról. A nagycenki Széchenyi-kastély kiállításából. Forrás: balatontipp.huA Kisfaludy gőzös menetrendje 1847 nyaráról. A nagycenki Széchenyi-kastély kiállításából. Forrás: balatontipp.hu„Hiszen csak Füreden, egy nyaratszaka is több pénz vettetik ki és pazaroltatik el ész-, idő-, egészség- és erény-ölő legnemtelenebb szerencsejátékra, mint a mennyi a kérdéses vállalat életbeléptetésére szükséges volna" - dohogott Széchenyi István 1846-ban megjelent munkájában, amelynek beszédes címe így hangzott: Balatoni gőzhajózás.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Máig a zenetörténet egyik legnagyobb klasszikusa. A polgári szabadságvágy, a forradalom és a romantika első jelentős képviselője. Holland eredetű zenészcsaládban, Bonnban született hét testvérével együtt, akikből csak hárman érték meg a felnőttkort. Apjuk iszákossága súlyos nyomorba taszította a családot, így szükségből az ifjú Beethovenből családfenntartó lett.

BARTÓK BÉLA (1881-1945)

A 20. század egyik legnagyobb zenei alakja, és nem titok, hogy a kedvenc szerzőm. Nagyszentmiklóstól New Yorkig tartott az élete. Sajnálatos, hogy külföldi karrierje máig felülmúlja a hazait. Egyetlen operáját, A Kékszakállú herceg várát a magyar nyelvű előadhatósága miatt a nagyvilágban nem játsszák, itthon is alig. A külföldi sztároktól pedig az ég óvjon! A két táncjátékát is mellőzik. A legnagyobb előadók és a legjobb zenekarok azonban gyakran tűzik műsorra zenekari és szólóhangszerekre írott műveit, főleg, mióta lejárt a hetven éves szerzői jog. (Megjegyzendő, hogy éppen Bartók miatt hosszabbították meg!)

Bagyinszki Péter Ágoston: A matematika tartja össze a természet széthasadt könyvét

Bagyinszki Péter Ágoston Fotó: Cser IstvánBagyinszki Péter Ágoston Fotó: Cser IstvánA természetre elődeink úgy tekintettek, mint egy Isten ujja által írott csodálatos könyvre, amely nyitva áll előttük. Ez a középkori metafora egyrészt magába sűrítette azt az intuíciót, hogy figyelmesen szemlélve a világ tarka szépségét az ember ugyanúgy Isten teremtő gondolataira bukkanhat, mint ahogy a hívő a Bibliát lapozgatva, annak emberi szerzőktől származó szavain keresztül isteni gondolatokra lelhet.

163 új fajt fedeztek fel a sérülékeny Mekong térségben

A WWF legújabb jelentésében a 2015-ben, újonnan felfedezett fajokról számol be, amelyekre a Mekong vízgyűjtő területén bukkantak. A december közepén közölt adatok alapján 163 eddig ismeretlen faj él a területen, amelyek túlélése már felfedezésük pillanatába is kétséges.

 

Dr. habil. Krajnc Zoltán. ASZIMMETRIKUS HADVISELÉS, FENYEGETÉS ALAPKÉRDÉSEI

A mostani berlini, karácsonyi vásár ellen elkövetett merényletk kapccsán sajnos most időszerű ez a tanulmány, amely az asszimetrikus hadviselés kérdéseit elemezi. Ugyanis a merényletekkel egy asszimetrikus háború folyik az európai kultura ellen: a megszokott szervezetekkel a honvédséggel rendőrséggel és egyéb karhatalmi erővel szemben kis csoportok vagy éppen magános terroristák viselnek hadat.

ROSSINI, GIOACCHINO (1792-1868)

Olasz zenészcsaládban született, majd 1807-től tanult zeneszerzést. 1789-től egy évig vándorszínészkedett. A francia forradalom egész Itáliát megmozgatta, ezért apját a békekötés után börtönbe zárták. 1810-ben született meg az ifjú Rossini első operája, a Tankréd. 15 éves korában a bolognai zenei líceum pályadíjával csembalista (zongorista) és gordonkaművész lett.

Hajas Barnabás dr.:Gondolatok az általános közigazgatási rendtartás jegyzői munkára gyakorolt várható hatásairól 2. rész


Hatósági ellenőrzés és a hivatalbóli eljárások szabályai

A hatósági ellenőrzést (a jelenlegi szabályozáshoz hasonlóan) önálló fejezetben szabályozza az Ákr., hiszen a hatósági ellenőrzés egy olyan, sajátos hatósági tevékenység, amely - a törvény hatályánál említett változás miatt - nem minősül hatósági ügynek, de az ellenőrzésre a hatósági eljárás releváns, a hivatalbóli eljárásokban irányadó szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az Ákr. nem tartalmaz külön rendelkezést az ellenőrzés időtartamára vonatkozóan, hiszen ez nem az általános szabályozás körébe tartozik. Az ügyintézési határidő alkalmazását nem zárja ki a hatósági ellenőrzésre vonatkozó fejezet, annak alkalmazása más - életszerűségi - okból sem kifogásolható, így a jogintézmény rendelkezésre áll. Ettől eltérni pedig az általános szabályok alapján lehet.

Hajas Barnabás dr.:Gondolatok az általános közigazgatási rendtartás jegyzői munkára gyakorolt várható hatásairól 1. rész


2016. szeptember 23-án az igazságügyi miniszter a Kormány képviseletében benyújtotta az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslatot, melynek általános vitája e kézirat lezárásakor már befejeződött. Az új szabályozás előkészítésében fontos szerepet betöltő Szerzőnktől lényegre törő összefoglalót kapunk a releváns változásokról.

PIETRO MASCAGNI (1863-1945)

A tehetséges ifjú Mascagnit hiába támogatták tanárai, szegény volt, nem fejezte be a milánói konzervatóriumot, helyette vándortársulatoknál karmesterkedett. Apja, a livornói pékmester jogi pályára szánta, de ő zenész akar lenni. Olaszországi csatangolásai hasznosnak bizonyultak: megismerte a parasztok életét, a népi dallamokat és a nyers falusi indulatokat.

Marsai Viktor: Szomália mint migrációs kibocsátó

Mogadishuból Nairobi felé haladva, amint a repülőgép elhagyja a Sabelle és a Dzsúba folyó völgyét, véget nem érő, elszórt tüskés bozóttal borított terület nyúlik el több száz kilométeren át, egészen a kenyai Tana folyóig. Ez a száraz, kietlen és mostoha terület a ,,bush", a bozót, ahol a nomád szomáli klánok évszázadok óta küzdenek a túlélésért, hihetetlen adaptivitásról és kitartásról téve tanúbizonyságot. Olyan tulajdonságokról, amelyek megmagyarázzák, hogy miért vágnak neki viszonylag jó eséllyel a viszontagságos migrációs útvonalaknak és miért képesek megteremteni új egzisztenciájukat a világ négy égtáján.

LEONCAVALLO, RUGGIERO (1858-1919)

A rendkívül tehetséges zongorista, Leoncavallo 1875-ben végezte el a nápolyi San Pietro a Majella konzervatóriumot.

CSAJKOVSZKIJ, Pjotr Iljics (1840-1893)

Az ifjú Csajkovszkij szentpétervári tisztviselőként kezdte pályáját, akárcsak a többi feltörekvő, de szegény orosz polgár. 23 évesen szakított a polgári elvárásokkal, hogy életét a zenének szentelhesse, és Anton Rubinstejn tanítványa lett.

Gábor Dénes Klub - "Genomszerkesztés. A géntechnológia új lehetőségei"

A Gábor Dénes Díjasok Klubjának kibővített rendezvényét  2016. október 4-én rendezték a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Központjának (MTA-TTK) budapesti, Magyar tudósok körútján lévő nagytermében, "Génszerkesztés - Fehérjemérnökség" címmel.  

Teljes átalakulás várható a negyedik ipari forradalomnak köszönhetően

A Roland Berger legújabb tanulmánya - a taulmány a cikk végén lévő linkről letölthető! - szerint a negyedik ipari forradalom - a digitális átalakulás - korát éljük, amely paradigmaváltást jelent a gyártási stratégiákban. A stratégiai tanácsadó cég azt vizsgálta, ez a paradigmaváltás mekkora megtérülést jelent majd az egyes iparágak és országok tekintetében. A tanulmány szerint Nyugat-Európában 2035-re 28%-os lekötött tőke megtérülést (ROCE-t) kellene elérni. Jelenleg Németország tudta egyedül ezt a számot növelni 2000 és 2014 között 12%-ról 30%-ra.

 

Papp Gábor: Európa újra beszáll a klinikai kutatási versenybe?

2018-tól valamennyi európai uniós országban egységes szabályozás alá kerül a klinikai vizsgálatok engedélyeztetése és folytatása. Az új szabályozás egységes piacot teremt az Európai Unión belül a klinikai kutatások számára. Legalábbis ami a szabályozást illeti.

A bitcoin működése és jogi kihívásai

A bitcoin közvetlenül a pénzügyi válság után, 2009-ben indult útjára, azonban csak jóval később, 2013 végén került be a köztudatba. A bitcoint a legtöbben csak egy kibocsátó nélküli virtuális pénzzel azonosítják, megfeledkezve arról, hogy az alapul fekvő technológia lényegében egy peer-to-peer fizetési rendszer is, amit ma már számos helyen alkalmaznak a fizetések lebonyolításához.

Röviden az MLM-ről – egy mérgező, gazdasági érvekkel operáló ideológia

Napjaink egyik jellegzetes kórtünetévé vált az 1950-es években megjelenő úgynevezett MLM (multi-level marketing), más néven network marketing jelenség, ami mára egészen komoly méreteket öltött, és Magyarországon különösen termékeny talajra lelt. A jelenség valószínű, hogy az Amway-nek nevezett szerveződéssel indult, aminek szimbolikus jelentősége van, hiszen a név, az „American Way" rövidített változata, laza fordításban amerikai életstílus, sokatmondó; mintegy előre vetített számos olyan tendenciát, amik megjelenésükkor az amerikai emberek többsége számára is ízléstelen és visszatetsző volt. Mára viszont az Egyesült Államok határain túl is elfogadottá váltak.

A gyűlölet himnusza

Teréz anya szentté avatása után a baloldali és a liberális sajtó, valamint az ateisták szinte kimondhatatlan szitok és gyűlölet áradattal jelentkeztek minden olyan médiában, amelyet el tudtak érni. Ez a helyzet először egy olyan tisztázott helyzet, amikor feketén fehéren látható, bárkit bármikor és bármiért meg lehet vádolni, be lehet sározni, akit csak akarnak. Csak megfelelő pénzmennyiség és szándék szükséges hozzá. A 888.hu írása, amit az alábbiakban idézünk http://888.hu/article-miert-utalja-a-baloldal-terez-anyat linkekkel nagyon jól bemutatja ezt a jelenséget.

A migráció geopolitikája

Egy Svédországban tevékenykedő brit kutató tanulmányában azt vizsgálta, milyen okok mentén kezeli félre az Európai Unió a migrációt mint társadalmi jelenséget. Cikkében egyaránt foglalkozott az EU-n belüli migrációval és a külső határokat érintő migrációs nyomással. Arra a megállapításra jutott, hogy az Európai Unió nem megfelelően szemléli nemzetközi politikai történéseit, azaz úgy cselekszik, mintha a globalizáció egy befejezett folyamat lenne, s a földrajzi jellemzők egyáltalán nem lennének meghatározóak a politikai aktorok (az egyes államok) szempontjából.

 

Fodor Pál és Varga Szabolcs:Legendák és valóság: Zrínyi Miklós és Szulejmán halála

Zrínyi Miklós (Zund Mátyás egykorú rézmetszete) Forrás: keptar.oszk.huZrínyi Miklós (Zund Mátyás egykorú rézmetszete) Forrás: keptar.oszk.huZrínyi Miklós és I. Szulejmán szultán sorsa haláluk helyszíne és időpontja miatt összefonódott. Hogy mi is történt velük pontosan Szigetvár 1566-os ostrománál, arra a Történelmi Szemle legújabb számában megjelent és most rövidítve az mta.hu-n is publikált tanulmányában válaszol Fodor Pál és Varga Szabolcs történész a korabeli források alapján.

Ablonczy Balázs: Trianon árvái

A Délvidéki Liga adománygyűjtő plakátja (1920) Magyar Digitális KépkönyvtárA Délvidéki Liga adománygyűjtő plakátja (1920) Magyar Digitális KépkönyvtárMilyen etnikai változásokat indított el az első világháború Magyarországon? Kik voltak a vagonlakók? Hogyan próbálták megjeleníteni az elveszített hazát a háborús menekültek? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is válaszol a trianoni békeszerződés hatásait és következményeit az Akadémia támogatásával kutató történész szerző cikke. Ablonczy Balázs írása az mta.hu-nak.

Horváth Dezső:Eltűnt az évszázad legnagyobb felfedezésére utaló jel a Nagy Hadronütköztetőnél

Mégis jó a standard modell: a részecskefizikusok legnagyobb, Chicagóban most zajló konferenciáján bejelentették, hogy a nagyenergiás tudományos közösséget izgalomban tartó, új fizikára utaló részecske „felszívódott" a legújabb mérési adatokban. Horváth Dezső, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, az MTA Atomki és a CERN munkatársának írása.

Dr. Czédli-Deák Andrea: A vád törvényessége az elmélet és a gyakorlat tükrében


„a bünvádi itélkezés nem abstract elvek keresztülviteléért, nem elméleti következetesség csillogtatásáért van szerezve, hanem azért, hogy az anyagi igazságot szolgálja."

Balogh Jenő

UKRAJNA – A VÁLSÁGKEZELŐ MISSZIÓ ÉRTÉKELÉSE

Interjúalanyunk MIZSEI KÁLMÁN, az ENSZ volt főtitkár-helyettese, az EU volt moldovai különmegbízottja és volt ukrajnai misszióvezetője. Diplomata, Kelet-Európa szakértő, egyetemi professzor. Az interjút készítette: HUNYA PÉTER, a Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület tagja.

 

Bócz Endre: Pragmatikus szemléletváltás -- Találkoztam az új büntetőeljárási kódex vitára szánt tervezetével

Bócz EndreBócz Endre

Egy ilyen fontos és terjedelmes jogszabály-tervezettel való egyetlen futó találkozás alapján az ember leginkább csak arról formálhat véleményt, hogy rokonszenvesnek találja-e azokat a törekvéseket, amelyek a tervezett jogszabályban hangsúlyosan jelentkeznek. Azt kell tehát mondanom, hogy rokonszenves művel találkoztam, amelyben több olyan gondolat fogalmazódik meg, amelyek már évtizedek óta forognak a büntetőeljárási jog művelői körében, de még a rendszerváltozás után is csak részben sikerült őket érvényre juttatni.

Tartalom átvétel