Tanulmányok - elemzések

„Karcsú" számítóközpontok - Christian Belady előadása az NHIT IT3 Baráti Társaság összejövetelén

Christian BeladyChristian Belady A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) IT3 (Információs Társadalom Technológiai Távlatai, http://www.nhit-it3.hu/) projekt Baráti Társaságának havonta megrendezésre kerülő legutóbbi összejövetelén a Microsoft áramellátásért és hűtésért felelős vezető mérnöke, Christian Belady, az adatközpont témakör világhírű szakértője Lean Data Centers: Leading the Transformation címmel tartott előadást. Előadása azért is kiemelkedő, mert nemcsak beszél a témáról - sok nagy és sikeres rendszer építője.

Ut a leghűségesebb város népszavazásáig: Trianont már akkor is sikerrel kérdőjelezték meg: A Rongyos Gárda és a Lajta Bánság

 A Rongyos Gárda emlékműve a Farkasréti temetőben. Itt nyugszik Vámossy Tibor, aki a Rongyos Gárdában esett el.A Rongyos Gárda emlékműve a Farkasréti temetőben. Itt nyugszik Vámossy Tibor, aki a Rongyos Gárdában esett el.

A Rongyos Gárda 1919 április 18-án alakult meg az első világháborút megjárt tisztekből és katonákból, szegény napszámosokból, illetve a Székely Hadosztály maradványaiból. Sokan lefasisztázták, mások agyonhallgatták. A szocialista történetírás meg szégyenletes eseménynek tekintette. Pedig semmi mást nem csinálták, mint a hazát védték - részben eredménnyel - a trianoni területrablók ellen. Érdemes megismerni a Lajta Bánság és a Rongyos Gárda történetét. Kevesen tudják, de a Rongyos Gárdának van emlékműve is a Farkasréti Temetőben. A rendőrség az idén szerencsére hagyta emlékezni az emlékezni akarókat.

Drucza Attila: Harmadik Trianon előtt

Raffay ErnőRaffay ErnőJelentősen hozzájárult a századforduló eltorzult liberalizmusa a trianoni tragédiához - nyilatkozta a Nagy Magyarország magazinnak Raffay Ernő, aki segít megérteni Magyarország helyzetét a kor viszonyai között. A történész kitért arra is, hogy szerinte milyen lehetőségeink voltak a békediktátum korrigálására a 90-es években.

Felkészülés a fellendülésre: a szervezeti változás pragmatikus megközelítése

 

A költségek kézben tartása és az üzleti folyamatok újragondolása a jövőbeli sikerek érdekében. Teljes tanulmány.

Aki születésnapján is másoknak szerzett meglepetést - A levelező Kálvin

Mit tett vajon reformátorunk születésnapjai tájékán? Egy biztos, nem önmaga ünnepeltetésével foglalkozott. Sehol sem olvashatunk arról, hogy köszöntötték volna vagy partit rendeztek volna tiszteletére. Hatalmas levelezésében szinte feltűnően kerüli az utalásokat erre az alkalomra, mindössze két megjegyzést olvashatunk születésnapjával kapcsolatban. Mert még ezeken a napokon is másoknak próbált szerezni meglepetést...

KÁLVIN MEXIKÓBAN

A református hit és felekezet megjelenése a közép-amerikai országban a 19. századra megy vissza. A református gyülekezetek alapítását 1872 óta az USA Presbiteriánus Egyháza északi és déli egyháztestei kezdte meg. Jóllehet a csaknem 100 millió lakosú országban a protestánsok mindössze a lakosságnak csak 6 %-át teszik ki, a mexikói társadalomra és az állam demokratizálására nem kis befolyásuk volt és van - állítja a református teológus, író és kiadó, Leopoldo Cervantes-Ortiz professzor Mexikó-városból.

 

1800 ember látása a tét

 A magyar szemészorvosok szerint az országos szűrőhálózat működtetése és a lakosság felvilágosítása évente 1200-1800 ember látását mentené meg. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) kérdőíves kutatásából az is kiderült: a látássérültek későbbi, rehabilitációs ellátását nehezít, hogy a szemész szakemberek kevés alkalommal ajánlják betegeiknek a Regionális Rehabilitációs Központok szolgáltatásait. A teljes tanulmány letölthető a cikk végén lévő linkről!

KÁLVIN KÍNÁBAN

A kínai protestánsok számára Kálvin az, mint ami Konfuciusz egész Kína számára - írja Dr. Aiming Wang református professzor, a kínai Nanjing Egyesült Teológiai Szeminárium dékánja. Kálvin egyházértelmezése, a diakóniáról és a gazdaságetikáról kialakított véleménye erősen él a hatalmas ország protestáns köreiben. Manapság szinte divattá lett, hogy a kínai értelmiségiek közül mind többen érdeklődnek a protestantizmus iránt.

Bácskai Vera: A görög kereskedők szerepe a főváros polgárosodásában

Az 1790-es években felépült az új templom, amelyben a görögök és a makedo-románok (vlachok) felváltva tartottak istentiszteletet. Az egyházi szervezet egyúttal a pesti görögök kommunitása is volt, mely nemcsak a vallásgyakorlást, hanem a pesti görög nemzet rendjének fenntartását is feladatának tartotta. Nem meglepő tehát, hogy a vallás maradt identitásuk meghatározó eleme. Sina Simon-György nemesi címereSina Simon-György nemesi címere 

 

         

       

KÁLVIN BRAZÍLIÁBAN

A katolikus Brazíliában először a 19. században tudott csak igazán gyökeret ereszteni a presbiteriánus típusú reformátusság. A gyülekezeteket még a 20. század közepén is üldözték, mivel a katonai diktatúra társadalmi igazságtalanságait bírálták. Brazíliai kitekintésünket Eduardo Galasso Faria brazíl református lelkész és sao paoloi rendszeres teológiai professzor írása felhasználásával készítettük.

Augusztusban útra kelünk

  Ferjáncz Attila - Regőczy Attila - Komáromi EndreFerjáncz Attila - Regőczy Attila - Komáromi Endre

2009. Augusztus 28-án a XIV. Magyar Borok Útja Rallye rajtol a Kossuth Lajos térről. Idén tizennegyedik alkalommal indul háromnapos útjára neves közéleti, üzleti, művészeti, sport és média kiválóságokkal augusztus utolsó hétvégéjén az exkluzív boros autótúra, mely a legjelentősebb hazai (bor)kulturális társadalmi és társasági eseménnyé nőtte ki magát - tudtuk meg a Citadella Olasz teraszán tartott sajtótájékoztatón.

A Trianoni egyezményre, az ország és népességének brutális megcsonkítására emlékezünk: Gróf Apponyi Albert beszéde a Trianonban

Gróf Apponyi Albert beszéde a Trianonban a Trinoni Egyezmény tárgyalásakor Elhangzott: 1920. január 16.  Ma már tudjuk, látjuk, hogy a Kisantant országai nem vették figyelembe. Magyarország akkor elvesztette területének, népességének, vagyonának nagy részét. Beszorult a mai határai - melyet az idősek nagy része mindmáig csak "gúnyhatárnak" nevez - közé. Sokáig a második világháború vége után nem lehett róla beszélni, s ma is könnyen megkaphatja a "revizionista" és az "irredenta bélyeget az, aki felemlegeti ezt a tragádiát. Ma emlékezünk erre az ország számára tragikus eseményre.

Szepesi Balázs - Szabó-Morvai Ágnes: A bizalom infrastruktúrája

A teljes tanulmány a cikk végén lévő linkekről letölthető!A teljes tanulmány a cikk végén lévő linkekről letölthető!Tanulmányuk célja a magyarországi vállalkozások közötti együttműködés garanciáinak elemzése. Két cég megállapodásának feltétele, hogy a szerződő felek megbízzanak abban, hogy partnerük is teljesíteni fogja vállalását.

Iskola. Konfliktus? Konfliktus!

 

A konfliktus szóról a legtöbb embernek valamilyen feszültség jut az eszébe, és csak kevesek vannak, akiknek a szó hallatán sok pozitív gondolat ötlik az eszébe. A feszültség és negatív általános attitűd nincs is messze a szó valós jelentésétől, mivel a latin confligo „összevet, (fegyveresen) összecsap, megütközik, perlekedik" jelentéssel bír.

A hazai Internet állapotáról - Megjelent a Kék Notesz az Internethajó munkaanyag-jelentése

 http://internethajo.hu/pdf/keknotesz2009.pdfhttp://internethajo.hu/pdf/keknotesz2009.pdf

Amikor szervezik az Internethajót, minden alkalommal eddig elkészítették a magyar internetes helyzetfelmérését. Ezt a KÉK NOTESZ-nek nevezett jelentést azután minél szélesebb körben publikálják a szervezők. A cikkünk végén lévő linkről lelölthető a teljes anyag!

Jelentés a Magyarországi Kapitalizmus Állapotáról - 2008

 

Kötetünk -melyet teljes egészében letölthetnek olvasónik, aa 2008-ban megalakult Közjó és Kapitalizmus Intézet 2008-as jelentése.

Az adórendszer hatása a vállalkozás szabadságára - Egy lepapírozott adórendszer költségei - tanulmány

http://www.kozjoeskapitalizmus.hu/http://www.kozjoeskapitalizmus.hu/

A Közjó és Kapitalizmus Intézet a kapitalista világrend jelenségeit vizsgálja. Ennek keretében háttértanulmányokat készít, ennek szemszögéből vizsgálja a reális magyar valóságot.

Pótcselekvéses cégforradalmak

 

A sokszor, sokak által emlegetett, éppen most gyűrűző válság kapcsán gyakran hallunk céges elbocsátásokról. Nem egy esetben olyan szektorokban is, melyek cégeiről nem igazán hinné az átlag halandó. Ilyenkor óhatatlanul felmerül az, hogy ezek mögött a változások mögött nem annyira a válság érhető tetten, mint a válság mögé búvó vezetői inkompetencia. Ahogy arról korábban szóltunk is (http://www.euroastra.hu/node/23649 ).

Magyarország - A szélessávú kapcsolatban rejlő lehetőségek megragadása: az ígéret valósággá válik

 

A nagysebességű hálózatok mára az országok alapinfrastruktúrájának részévé, a tudásgazdaság alappilléreivé váltak. Hozzájárulnak a növekedéshez, illetve segíthetik a jelenlegi gazdasági válságból való kilábalást. A szélessávú hálózatok számos ország számára egyedülálló, költséghatékony lehetőséget kínálnak a versenyképesség javítására, illetve fizikai és földrajzi korlátaik leküzdésére.

Vatikán: Város a Dombon

A Vatikánváros központja természetesen a Szent Péter sírjára épült bazilika. További területén az apostoli palota komplexuma, a Vatikáni Múzeum épületei, a Vatikáni Kertek, egy ipari és egy kormányzati negyed osztozik.

Nyolcvanéves kibékülés – a Lateráni Szerződés és a Vatikánvárosi Állam születése

Nyolcvan évvel ezelőtt írták alá a lateráni pápai palotában azt a három szerződést (Patti lateranensi), ami végérvényesen rendezte az ún. „római kérdést", a Vatikánvárosi Állam létrehozásával biztosította a Szentszék függetlenségét, illetve szabályozta Olaszország és a katolikus egyház kapcsolatait.

Jób (Gumerov) szerzetespap: Patriarchák megválasztása: a bizánci tapasztalat - A patriarchák eszményképe Bizáncban

 

    

  Az ideális patriarcha jellemvonásai közé tartozik a tanítás képessége, a személyválogatás hiánya, vagyis, hogy egyformán viszonyul mindenki iránt, legyen szó akár magas rangú, akár alacsony helyzetű emberről, jellemző rá az igazságszolgáltatás során a szelídség, az engedetlenek iránt a szigorúság, az igazság és a hit dogmáinak félelem nélküli hirdetése, akár még a hatalmon lévőkkel szemben is.

Radikális változás a kereső- és a tartalomhálózati hirdetések viszonyában?

 

Vándor Eszter, az Arcus Search SEM tanácsadója a Google AdWords és az ETARGET versenyhelyzetét is újraértelmezi a keresőmarketing önellentmondását feldolgozó tanulmányában

Csath Magdolna: Miről is szól valójában az IMF-fel kötött megállapodás?

Csath Magdolna közgazdászCsath Magdolna közgazdászA parlamentben és a sajtóban is sokszor elhangzott, hogy egy jelentős hitelfelvétel nem egy szűk kör - a kormány - magánügye, hanem nemzeti ügy. Az új hitelt ugyanis - éppen úgy, mint a korábbiakat - nekünk mindannyiunknak kell majd visszafizetnünk.

 

Békefy Lajos: Angyalének az éjszakában

Annak a szent és titokzatos éjnek a világszínpadán, ahogyan Kálvin szokta volt nevezni: a theatrum mundiban valóban kozmikus hatású események, bejelentések mentek végbe. Ám a kellékek, a "díszletek" egyszerűek voltak: a csillag, a pásztorok, a nyáj, aztán az istálló, jászolbölcső, és a szellemi lények, az angyalok. Angyalok, ti fényes lelkek, miről énekeltetek az akkori világnak, s miről énekelnétek a mi mai, sokféle válságba beborult világunknak, és a szürke, elszürkített lelkeknek?

 

Elözönli az információ? Kezelje hatékonyan, és koncentráljon az üzletre

Egyszerű megoldások a Xerox tudósaitól a hatékony időbeosztásra és az információs áradat leküzdésére

Irodai biztonság a jövöben? a német Futurizon cég előrejelzése a közeli jövöre

  A kémrovarok támadásaA kémrovarok támadásaA Futurizon cég a Canon megrendelésére összeállított egy futurológiai előrejelzsét, amelyben a jövő irodáját, az informatikai és a jövőben várható rendszereket érő fenyegetéseket próbálja felmérni. A megrendelő jóvoltából adjuk közre az igencsak érdekes, helyenként megdöbbentő anyagot magyar fordításban.

Bajok a magyar radikalizmus körül -avagy miért tart ott ahol tart...

 Ahogy fenn, ott lenn, ahogy lenn ott fenn is... - irja Hermesz Triszgemesztosz a Tabula Smaragdinájában, amikor a fennti és lennti világ, mainapság inkább a vezetés és a nép viszonyát szemlélteti.  Sok ember számára a nemzeti radikalizmus egyfajta alternatíva volt, mely a jelen pártokban csalódottaknak kínált újabb reményt. De az utóbbi idők egyre elméregesedő vitái, személyekedései, hasadása, arra mutatnak, hogy a kétekedés lábát megvetette - vagy tán a piszkosszolgálati diverzió működik jobban mint Kádár idejében? - és a nemzeti oldal éppen olyan megosztottá vált, mint amilyenné a Kádári emigració alatt a külföldi magyarság. Ez pedig csak azoknak jó, akik jelenleg a húsos fazekakat körülülik. akkor is, most is a vád egyszerű volt. XY áruló!

Tézisek az erőszakba torkolló tüntetések kezeléséről

  2006 október 23.2006 október 23.

A közelmúltban a gyülekezési jog gyakorlása körében olyan tüntetésekre került sor, amelyek egyeseket erőszakos cselekmények elkövetésére késztettek. Az események nyomán sokan kezdtek megoldások keresésébe, ma is sokan keresik arra a választ, hogy hogyan lehetne a 2008 nyarán történteknek a jövőben elejét venni. Az Eötvös Károly Intézet a következőkben rögzíti azokat a téziseit, amelyek mentén - álláspontja szerint - az alkotmányosság, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett a megoldáskeresés értelmes lehet. A tézisek javaslatokat is kirajzolnak, ezek az egyes tézisekhez fűzött magyarázatokban és a téziseket követő külön felsorolásban olvashatók. A teljes tézisek és a háttértanulmány a cikk végéről PDF ben letölthető!

Pedagógia és kommunikáció

 Jose Ismael Fernandez: DisciplineJose Ismael Fernandez: Discipline

A pedagógia folyamata sok szempontból nem más, mint a tanár és diák közti folyamatos kommunikáció. Gyakran felmerülő kérdés, vagy inkább megállapítás, hogy a fegyelmezetlenség, mint kommunikációs folyamatában fellépő zaj az oktatás folyamatára zavaró tényezőként hat. Amivel nagyjából egyet is lehet, és egyet is tudok érteni, hiszen a tanári munka értékét sokban csökkenti, ha a szokásos eredményt negatívan befolyásoló tényezőkön túl, még a diákok fegyelmezetlen viselkedésével is meg kell küzdenie a tananyag átadása során. A pedagógiai kommunikáció pedig néha csak őrlődés a fegyelmezés, az osztályozás és az értékelés malomkövei között

Tartalom átvétel