Tanulmányok - elemzések

Dr. Csath Magdolna: A Bilderberg csoport igaz története 2. rész

Korábban ismertettük Dr Csath  Magdolna irásának első részét a Bilderberg csoport kialakulásának történetéről: http://www.euroastra.info/node/9443 Most tanulmányának következő második részét közöljük, ami a jelennel foglalkozik.

Csath Magdolna: A Bilderberg csoport igaz története I.

'1954 óra napjainkig a világ legbefolyásosabb emberei évente egyszer titokban talákoznak..." - így kezdődik Daniel Estulin 2007 decemberében megjelent könyve, amely máris világsiker. Ugyanis aról szól, hogy a világ politikai és pénzügyi vezetői miről is beszélnek évente egyszer titkos találkozásukkor - a Bilderberg csoport megbeszéléseken - és hogyan befolyásolják ezek a találkozások a világ ügyeit: elnökök megválasztását vagy megbuktatását, háborúk kitörését és az
energiapiacok manipulálását.

A Szentszék egyházi bíróságai

Ahhoz, hogy az egyház mint saját szabályai alapján szerveződő közösség rendezetten működhessen, szüksége van olyan szervekre is, amelyek védelmezik rendjét és igazságot szolgáltatnak a felmerülő vitás ügyekben.

 

Bill Gates:OKTATÁS A XXI. SZÁZADBAN

 

A történelem folyamán az ember életkilátásait nagymértékben meghatározta, hogy hol született. Egy gazdag és fejlett társadalomban élő átlagos gyermek valószínűleg sokkal jobb körülmények között és jóval tovább él, mint egy szegény ország legokosabb, legtehetségesebb gyermeke.

Dr. Csath Magdolna: Mire van pénz, mire nincs

A közgazdaságtan nem értékmentes szakma. Azt is csak a mostani kormány, illetve a mögötte lévő SZDSZ-MSZP hangadó ideológusai próbálják elhitetni az emberekkel, hogy a gazdaságpolitikai döntések esetén általában nincsenek lehetséges utak, hanem csak egy megoldás létezik. Így érveltek például a megszorítások bevezetésekor. Emlékszünk, a társadalomnak küldött üzenet így hangzott: „a megszorításoknak nincs alternatívája." Azonban ez az állítás nem igaz. Minden helyzetben különböző lehetőségek közül lehet választani.

A szentszéki dokumentumok típusai

XVI. Benedek pápaXVI. Benedek pápaAz elmúlt év során több jelentős dokumentum jelent meg a Vatikánban: enciklika, apostoli buzdítás, motu proprio, levél, üzenet, „válasz", hittani jegyzék. A pápa és a Római Kúria hivatalai által kibocsátott megnyilatkozásokat és dokumentumokat műfaj, tartalom és forma szerint is lehet osztályozni.

Békefy Lajos: Karácsony a reformátoroknál

Luther karácsonyfájaLuther karácsonyfájaA protestáns reformátoroknál karácsony értelmezése és megtartása igen csak eltérő volt. Bizonyos protestánsok, így Kálvin János, majd nyomában a skót Knox és sok presbiteriánus is szinte elutasította karácsony megünneplését. Ezzel szemben a lutheránusok, több kontinentális reformátor védelmezte és ünnepelte is ezt a napot, mert a testetöltés mélyebb megértését vélte elérni általa. Most főként Luther és Kálvin gondolataira és gyakorlatára gondolunk vissza.

Dr. Csath Magdolna: Egyre lejjebb

Az adórögvalósága 1. avagy a vagyonvizsgálati inkvizicóAz adórögvalósága 1. avagy a vagyonvizsgálati inkvizicóNe ijedjenek meg olvasóink, ha a múltra hivatkozunk: a történelemben egyszer egyik, másszor másik csoport úgy gondolta, hogy a másik csoport túl gazdag, és vegyük el tőle ami van...(Jött is szépen árjásítas+zsidóüldözés, kuláküldözés+államosítás). Most a célpontban a vállalkozó ember áll. Aki megpróbál élni és inkább csak túlélni. Ezért most az ő kifosztásuk(is) napirendre került, természetesen teljesen törvényesen...

Meghalt Kabay Lizett

 

A magyar nép ősi szimbólumaival és hitvilágával foglalkozó nyolcadik könyve kéziratának befejezése után két nappal, életének 87. évében, 2007 december 9-én, Kolozsváron elhunyt Kabay Lizett.A Házsongárdi temetőben helyezik örök nyugalomra, december 15-én, szombaton, 12 órakor.A Magyarok Világszövetsége elnökének búcsúzó üzenetét András Imre Kárpát-medencei régióelnök közvetíti. Rá az egyik vele készült életrajzinterjuval emlékezünk. Ismét egy emberrel kevesebb. Fogyunk mint a gyertya...

A Vatikáni Múzeumok története

 

A reneszánsz pápák műgyűjteményeként született fél évezrede a Vatikáni Múzeumok, és minden korszak új gyűjteményekkel gazdagította. Nemcsak gazadagságát, de látogatottságát tekintve is a világ élvonalban van. A minapi igazgatóváltással a régész Francesco Buranelli helyére a volt olasz kulturális miniszter, Antonio Paolucci kerül, hogy megvalósítsa a XVI. Benedek szándékát: a múzeum egyszerre neveljen és evangelizáljon.

Hámori Antal: Szakvélemény a bejegyzett élettarsi kapcsolatról szóló törvényjavaslatról

 kapcsolat?!? házasság??!?kapcsolat?!? házasság??!?

A kormány november 16-án nyújtotta be az Országgyűlésnek a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényjavaslatot, amely számos területen adna jelenleg csak a házastársakat megillető jogokat az élettársi kapcsolatban élőknek, beleértve az egynemű párokat is.

Szoda Ipsos: A egészégprofil - az emberek egészség kommunikációját meghatározó objekvtí értéksor

Nincs kapcsolat a nemek és a főbb attitűdök között. Akik egyáltalán nem törődnek magukkal, jellemzően alacsony státuszúak. Az életmód lapok érdeke, hogy minél jobban elérjék a „törekvő attraktív", az „impulzív hedonista" és az „egészségtudatos passzív" csoportokat. A „mérsékelten szenvedélyfüggők" viselkedésének megváltoztatásán keresztül szorítható vissza a dohányzás.

Bauer Tamás vitája Ángyán Józseffel „Az igazságosabb és testvériesebb társadalomért” című konferencián 2007. szeptember 11.

  Ángyán József professzor VS.Bauer Tamás közgazdászÁngyán József professzor VS.Bauer Tamás közgazdász

Szószerinti leiratban közöljük azt a vitát, amelyet 2007. szeptember 11-én Ángyán József professzor, a gödöllői Szent István Egyetem tanára folytatott , az SZDSZ képviselőjével a Magyar Szociális Fórum által kezdeményezett "Igazságosabb és testvériesebb társadalomért" c. konferencián.Az eredeti hanganyag alapján.

Makk Marcitól Vitéz Lászlóig - Retro-hullám már a pénzügyi reklámban is

 

Vitéz László: Na erre lecsapunk!....Vitéz László: Na erre lecsapunk!....A reklámszakma időről időre meglovagolja a megcélzott ügyfélkör nosztalgiáját: ilyenkor olyan reklámokat készítenek, vagy éppen porolnak le, amelyek gyakran húsz, vagy akár harminc éves dolgokra utalnak vissza. A hazai pénzügyi szolgáltatók piacán egyre-másra feltűnő retro-figurák - legutóbb a BG Hitel & Lízing lakáshitelét reklámozó Vitéz László - is jól illeszkednek egy jól kimutatható nemzetközi trendbe.

25 éves a magántaxizás - Magán-taxis történelem

FőtaxiFőtaxi 

Kezdetben két állami cég működött: a Főtaxi és a Volántaxi.  1982. január 1-jén útjukra indultak a magántaxik a „címeres papírnak" nevezett kisipari engedéllyel. A hőskorban leginkább hétvégén dolgoztak, ez jelentett ugyanis újdonságot a korábbi, munkanapokhoz kötődő fuvarozáshoz képest.

Nyomozás egy nem Széchenyi Széchenyi idézet után

Valóban ő mondta??Valóban ő mondta?? 

Az alábbiakban egy sajtóban sokat emlegetett, Széchenyinek tulajdonított idézet utáni többhetes hajszáról olvashattok. Türelmetlenebb olvasók a szövegvégi összefoglalóból megtudhatják, ki valójában a mondatok szülőatyja.

A Római Kúria intézményei (6) - Szentszéki háttérintézmények

Vatikáni Titkos LevéltárVatikáni Titkos Levéltár 

Nem tartoznak szoros értelemben véve a Római Kúriához, mégis „a Római Pápa, vagy a Kúria és az Egyetemes Egyház számára szükséges vagy hasznos feladatokat" látnak el a Szentszék háttérintézményei (ld. Pastor Bonus, 186.). Folytatjuk korábban megkezdett sorozatunkat.

Római Kúria intézményei (5.): Egyéb szervek

  Palazzo ApostolicoPalazzo Apostolico

Tanulmány sorozatunk korábbi négy részében az egyházi jellegű vatikáni intézményeket ismertettük. Most az egyéb intézmények bemutatásával folytatjuk a Szentszéki Igazgatás és Vatikán állam bemutatását.

OTTHON CENTRUM LAKÁSPIACI MONITOR 2007/2

1.1. 

Az éven belüli hullámzó forgalom, a lakáscélú hitelek iránti igény tavalyi szinthez mérhető csökkenése, valamint a vásárlók és beruházók növekvő óvatossága ellenére (vagy részben ezek okán!) sok jel mutat arra, hogy a lakáspiac újra élénkülés előtt áll.

Pilling János: A búcsú méltósága

 Munkácsy ravatala Endenichben: fölötte a Krisztus Pilátus előtt festményének reprodukciója - 1900. május 1.Munkácsy ravatala Endenichben: fölötte a Krisztus Pilátus előtt festményének reprodukciója - 1900. május 1.Pilling János neves tanatológus egy tanulmányt készített és a MEK keretében hozzaférhetővé tette a végtisztességről, a búcsú méltóságáról. Arról, hogy az emberi porhüvelynek is joga van a méltó bánásmódra, a hozzatartozóknak tisztességre. Mindenszentek előtti napon ezt az anyagot teljes egészében közreadjuk.

Az engedélyezett oszlató vegyszerek: Kapszaicin és a CN valamint CS harci ingerő gázok

 Könnygázgránátvető gépkocsi 2007 október 22.Könnygázgránátvető gépkocsi 2007 október 22.

A 2007 október 22-én alkalmazott oszlató vegyszerek a rendszeresített oszlató eszközök közé tartozó kémiai anyagok. Hagyományosan a magyar gyármányú CN vagy CS könnygáz, illetve külföldi (a hirek szerint izaraeli, amerikai és német importból) beszerzett kapszaicin alapú permetanyagok (paprika illetve bors spray). Kérdés idén melyiket használták, mert a gázkonceráció és hatás a gázgránátoknál idén a szokottnál erősebb volt.

Regéczy-Nagy László:A kultúra szerepe az 1956-os forradalom szabadságharcban*

1956 Budapest Sztálin szobor szétverése1956 Budapest Sztálin szobor szétverése1956 története eleve kultúrák küzdelmének indult, mégpedig nem is 1945-ben, hanem két évvel korábban. Azon a sorsdöntő nyáron két jövőkép fogalmazódott meg: Szárszón a magyar értelmiség legjava tett hitet szabad és demokratikus fejlődésünk mellett, a magyar hadifogolytáborokban pedig Rákosi és társai szervezték a Kossuth légiót (úgy, hogy mégse legyen).

KOVÁCS BÁLINT:Egy (majdnem) elfelejtett 1956-os forradalmi lelkészáldozat:Batka Ferenc 1929-1956

1956Az 1956-os magyar forradalom ötvenéves évfordulója után is kötelességünk emlékezni és emlékeztetni azokra, akik áldozatul estek. Közülük sok ismert személyiségre szobor, emléktábla és irodalmi művek emlékeztetnek. A kevéssé ismerteket egyes helységekben-gyülekezetekben előadásokban, esetleg emléktábla avatásával tiszteltek meg. Voltak és vannak még olyanok, akik jeltelen sírban pihennek, vagy úgy eltűntek, hogy nem tudjuk, mi történt velük, és hol vannak eltemetve.

 

Fehér István: Adat(véd)elem

 

Adatok... mindenütt keletkeznek és kísértenek bennünket. Adatok... melyekre kíváncsi az Állam, az adóhivatal éppen úgy, mint ellenségünk, vagy üzleti konkurensünk. Az adat érzékeny dolog. Védeni kell.( Az e-book ingyenesen letölthető a cikk végéről!)

MNB tanulmány: Krekó Judit - P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és a magyar adórendszer

 www.mnb.huwww.mnb.hu

A jövedelemadó-bevallások és az áfabefizetés adatainak vizsgálata azt mutatja, hogy az adóelkerülés miatt a GDP negyedének-harmadának megfelelő adóalap tűnik el Magyarországon, ami nemzetközi összehasonlításban is nagymértékűnek tekinthető.(A teljes tanulmány a cikk végéről letölthető!)

A Római Kúria intézményei (4) :Pápai Bizottságok

Citta di Vaticano (Ikonos műholdkép)Citta di Vaticano (Ikonos műholdkép)A Római Kúria intézményei között olyan bizottságok is találhatók, amelyek egy-egy szakterület vonatkozásában látnak el koordinációs, felügyeleti, vagy tanácsadói funkciókat. Nem számítanak a dikasztériumok közé, és bár önállóak, gyakran valamely dikasztériumhoz kötődnek szervezetileg, vagy éppen elnökük személyében. Ez sorozatunk befejező része.

Magyarok a Szentszék szolgálatában

 A római pápát a világegyház kormányzásának napi munkájában segíti a Római Kúria, amelynek vezetői és hivatalnokai régen szinte csak olaszokból álltak, majd a nagyobb katolikus nemzetek közül is egyre többen bekerültek, míg mára szinte minden nemzet képviselteti magát a Szentszék hivatalaiban.

Gyakorlati antipedagógia

Élveboncolva...Élveboncolva... 

Az antipedagógia, ha úgy vesszük igen érdekes szó. Annyiban mindenképpen, hogy nem biztosan ugyanazt érti alatta egy pedagógiaelmélettel foglalkozó valaki és az utca embere. Az előbbi egy sajátos pedagógiai irányzatot fog érteni alatta, mely elutasítja az iskola közvetítette hierarchiába-kényszerítést, idomítást és a gyermek központba állítását tűzte ki zászlajára.

 

A Római Kúria intézményei (3) - Bíróságok és hivatalok

 Vatikánváros: Stanza segnaturaVatikánváros: Stanza segnatura

Folytatjuk az előzé részben megkezdett ismertetésünket. A pápa „minisztériumai" között a kongregációkon kívül az egyes szakterületek és tevékenységek előmozdításáért felelős tizenegy tanács, a peres ügyekben ítélkező három bíróság és három gazdasági hivatal található.

„Telepesek"

Dr Sólyom László az ebesi emlékmű avatásonDr Sólyom László az ebesi emlékmű avatásonA Hortobágyon és a Közép-Tisza vidékén tizenkét kényszermunkatábort létesítettek Rákosiék az elhurcolt családok számára. Ezek zárt, kutyákkal őrzött táborok voltak, hasonlóan a recski internáló táborhoz. 1950-ben 7 tábort létesítettek Polgár-Lenintanyán, Kócspusztán, Árkuson, Kónyán, Erzsébet-tanyán - Tiszaszentimrén, Kormópusztán és Bozas-Mihályhalmán, a további években még öt tábort hoztak létre, 1951-ben Ebesen, Elepen és Tedejen, 1952-ben Lászlómajorban és Borsóson.

Tartalom átvétel